νομοσχέδιο

04 Νοεμβρίου 202102 Νοεμβρίου 202103 Σεπτεμβρίου 202116 Ιουνίου 202128 Μαΐου 202107 Μαΐου 202105 Μαΐου 202128 Απριλίου 202122 Απριλίου 202121 Απριλίου 202113 Απριλίου 202112 Απριλίου 202108 Απριλίου 202105 Απριλίου 202130 Μαρτίου 202124 Φεβρουαρίου 202104 Φεβρουαρίου 202130 Ιανουαρίου 202121 Ιανουαρίου 202119 Ιανουαρίου 202116 Δεκεμβρίου 202006 Δεκεμβρίου 202013 Οκτωβρίου 202001 Οκτωβρίου 202028 Σεπτεμβρίου 202026 Σεπτεμβρίου 202024 Σεπτεμβρίου 202027 Αυγούστου 202029 Ιουλίου 202013 Ιουλίου 202009 Ιουλίου 2020