Κυπριακό

16 Ιουνίου 202002 Ιουνίου 202015 Φεβρουαρίου 202009 Φεβρουαρίου 202023 Νοεμβρίου 201903 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201926 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201910 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201912 Σεπτεμβρίου 201903 Σεπτεμβρίου 201922 Αυγούστου 201909 Αυγούστου 2019