Κυπριακό

15 Νοεμβρίου 201814 Νοεμβρίου 201813 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201829 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201825 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 2018