εφάπαξ

14 Νοεμβρίου 202201 Μαρτίου 202206 Οκτωβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202006 Μαΐου 202017 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202005 Αυγούστου 201901 Αυγούστου 201915 Μαρτίου 201928 Ιανουαρίου 201908 Ιανουαρίου 201919 Νοεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201805 Ιουλίου 201808 Δεκεμβρίου 201418 Νοεμβρίου 201412 Νοεμβρίου 201421 Οκτωβρίου 201410 Φεβρουαρίου 201409 Φεβρουαρίου 201419 Νοεμβρίου 2013