βουλευτικές εκλογές

27 Σεπτεμβρίου 202115 Ιουλίου 202014 Ιουλίου 202004 Μαρτίου 202011 Νοεμβρίου 201903 Νοεμβρίου 201806 Οκτωβρίου 201808 Ιανουαρίου 201813 Νοεμβρίου 201720 Οκτωβρίου 201715 Οκτωβρίου 201722 Μαΐου 201727 Ιουνίου 201626 Ιουνίου 201608 Νοεμβρίου 201503 Σεπτεμβρίου 201523 Ιουνίου 201517 Απριλίου 201503 Μαρτίου 201527 Οκτωβρίου 201413 Σεπτεμβρίου 201421 Μαρτίου 201429 Σεπτεμβρίου 2013