απλή αναλογική

10 Μαΐου 202303 Μαΐου 202326 Απριλίου 202319 Νοεμβρίου 202225 Ιανουαρίου 202124 Ιανουαρίου 202027 Νοεμβρίου 201924 Νοεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 201922 Αυγούστου 201922 Ιουλίου 201901 Ιουλίου 201927 Ιουνίου 201903 Ιουνίου 201922 Ιουλίου 201602 Δεκεμβρίου 201501 Νοεμβρίου 201331 Οκτωβρίου 201330 Οκτωβρίου 2013