Αντώνης Σαμαράς

10 Μαΐου 202127 Μαρτίου 202121 Δεκεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202007 Οκτωβρίου 202010 Ιουλίου 202029 Ιανουαρίου 202007 Ιουλίου 201904 Ιουλίου 201922 Ιουνίου 201919 Ιουνίου 201912 Ιουνίου 201903 Ιουνίου 201926 Μαΐου 201924 Μαΐου 201923 Μαΐου 201919 Μαΐου 201915 Μαΐου 201912 Μαΐου 201920 Μαρτίου 201924 Ιανουαρίου 201920 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201903 Ιανουαρίου 201917 Δεκεμβρίου 201816 Δεκεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 201820 Οκτωβρίου 201807 Οκτωβρίου 201812 Αυγούστου 201831 Δεκεμβρίου 201629 Απριλίου 201610 Ιανουαρίου 2016