Είναι μια εμπειρία που έχουμε ζήσει δυστυχώς όλοι. Το τηλέφωνο χτυπάει και από την άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται η φωνή κάποιου ή κάποιας που προσπαθεί να προωθήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Συχνά, μάλιστα, ο ευγενικός πωλητής σπαταλά αρκετό από τον χρόνο μας – κάνοντας μια εισαγωγή η οποία διαρκεί πολλά δευτερόλεπτα – μέχρι να μας δώσει την ευκαιρία να αρνηθούμε να ακούσουμε παρακάτω και να κλείσουμε το τηλέφωνο. Ακόμη συχνότερα, οι ενοχλητικές κλήσεις επαναλαμβάνονται – και μάλιστα σε ώρες ακατάλληλες.

Το σύγχρονο εμπόριο βασίζεται κατά κόρον σε πρακτικές σαν τις παραπάνω. Ωστόσο, αυτή η διαπίστωση δεν αναιρεί πως τέτοια τηλεφωνήματα ενίοτε αγγίζουν τα όρια της παρενόχλησης. Ούτε πως ενδέχεται να υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων πίσω από τον τρόπο με τον οποίο έχουν βρει ή χρησιμοποιούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς των πολιτών οι εταιρείες που καταφεύγουν σε αυτού του είδους τις προωθητικές ενέργειες.

Πρέπει επιτέλους να μπει ένας φραγμός στα ανεξέλεγκτα διαφημιστικά τηλεφωνήματα. Να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Ο εργασιακός και προσωπικός χρόνος των ανθρώπων είναι εξαιρετικά πολύτιμος για να σπαταλάται σε κλήσεις τις οποίες δεν επιθυμούν. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δικαστικές αποφάσεις υπέρ καταγγελλόντων πολιτών έχουν βγει. Επιτέλους έχει φτάσει η στιγμή να αλλάξει και η νοοτροπία των εταιρειών.