Η υποβολή του Μηχανογραφικού θα γίνει φέτος, όπως και πέρυσι, ηλεκτρονικά, σε προθεσμίες που θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http//exams.minedu.gov.gr.

Ποια βήματα πρέπει

να ακολουθήσουν

οι υποψήφιοι

Α) Από το λύκειο που αποφοίτησες παίρνεις τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

B) Οριστικοποιείς το Μηχανογραφικό σου και το υποβάλλεις ηλεκτρονικά. Προσοχή: Μετά την οριστικοποίηση δεν μπορείς να κάνεις καμία μεταβολή.

Γ) Αν ανήκεις σε κάποια ειδική κατηγορία, πρέπει να έχεις έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ημερομηνία όχι μεταγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής του Μηχανογραφικού. Τα δικαιολογητικά θα τα καταθέσεις στη σχολή επιτυχίας. Αν είναι ελλιπή ή ψευδή, θα διαγραφείς και θα τιμωρηθείς με αποκλεισμό από τις Πανελλαδικές για δύο χρόνια.

Δ) Οταν εισέλθεις στη σελίδα του υπουργείου, ακολουθείς τα αναλυτικά βήματα για τη συμπλήρωση. Μπορείς να κάνεις όσους συνδυασμούς θέλεις και να τους τροποποιήσεις, χωρίς όμως να κάνεις οριστικοποίηση.

Ε) Οταν κάνεις οριστικοποίηση, μην ξεχάσεις να κρατήσεις αντίγραφο.

Η σειρά προτίμησης

Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι αν ανήκεις σε κάποια ειδική κατηγορία, θα κριθείς πρώτα όπως όλοι οι υποψήφιοι για όλες τις σχολές που δήλωσες. Ομως θα διεκδικείς και επιπλέον θέσεις που προσφέρονται στην ειδική κατηγορία που δήλωσες ότι ανήκεις. Στην κατηγορία αυτή θα υπάρχουν διαφορετικές βάσεις.

Για τις ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να ικανοποιείς και κάποια εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ειδικές κατηγορίες:

Α) Πολύτεκνοι

Β) Τρίτεκνοι

Γ) Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (αδελφός που σπουδάζει σε άλλη πόλη, ορφανοί, μέλος οικογένειας με σοβαρή ασθένεια, θύματα τρομοκρατίας)

Δ) Ελληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

Προσοχή

Η σειρά προτίμησης, και μόνο αυτή, σε συνδυασμό με τα μόρια που συγκεντρώνεις, θα καθορίσουν τη σχολή στην οποία θα εισαχθείς.

Θέτουμε τον αριθμό 1 στη σχολή που προτιμάμε από το σύνολο των σχολών του Επιστημονικού Πεδίου που ανήκουμε. Θέτουμε τον αριθμό 2 στην επόμενη σχολή που θέλουμε να εισαχθούμε, αν τα μόριά μας δεν επαρκούν για την πρώτη μας επιλογή. Ομοίως συνεχίζουμε θέτοντας τους αριθμούς 3, 4, 5… στις επόμενες προτιμήσεις μας.

Σοβαρά σφάλματα πολλών υποψηφίων

Α) Πολλοί υποψήφιοι πιστεύουν ότι αν δηλώσουν κάποια σχολή με καλύτερη σειρά προτίμησης, θα κάνουν την εισαγωγή τους ευκολότερη. Μεγάλο λάθος. Αν ένας υποψήφιος δηλώσει μια σχολή πρώτη και πάρει π.χ. 13.000 μόρια και κάποιος άλλος την ίδια σχολή τελευταία και πάρει 13.001 μόρια και δεν έχει καταφέρει να εισαχθεί σε άλλη, τότε αυτός που συγκέντρωσε έστω και 1 μόριο περισσότερο θα εισαχθεί, και ας είναι η τελευταία του προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία, λαμβάνονται υπόψη τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Και μόνο αν υπάρξει τελική ισοβαθμία εισάγονται όσοι ισοβαθμούν.

Προσοχή: Ειδικά για τις στρατιωτικές σχολές, σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται ως τρίτο κριτήριο η σειρά προτίμησης.

Β) Πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν τις σχολές κοιτάζοντας μόνο τα μόρια της περασμένης χρονιάς, αρχίζοντας από την πιο υψηλόβαθμη, με φθίνουσα σειρά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πόσο τους ενδιαφέρει η εκάστοτε σχολή. Αν αυτό ήταν σωστό, θα τοποθετούσαμε τις σχολές με φθίνουσα σειρά και όλα τα Μηχανογραφικά θα ήταν ομοιότυπα. Οταν δηλώνουμε τις προτιμήσεις, λαμβάνουμε υπόψη μόνο το πόσο μας ενδιαφέρει κάποια σχολή και όχι τα μόρια που χρειαζόταν πέρυσι. Μια σχολή με χαμηλότερα μόρια, για πολλούς, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια άλλη με υψηλότερα μόρια.

Στην πιθανή απορία κάποιων ότι δηλώνοντας κάποια που απαιτεί λιγότερα μόρια αποκλείουμε μια άλλη με υψηλότερα, απαντάμε: Μπαίνεις εκεί που πραγματικά επιθυμείς και συνειδητά αποκλείεις κάποια που δεν σου αρέσει, άσχετα με τα μόρια που έχεις. Δες τις βάσεις μετά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, απλά και μόνο για να προβλέψεις σε ποιες σχολές έχεις ελπίδα να εισαχθείς. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες σε μία σχολή εισάγονται υποχρεωτικά σ’ αυτή και δεν μπορούν να επιλέξουν άλλη, έστω και αν συγκεντρώνουν πολύ περισσότερα μόρια. Αφού γίνει εγγραφή σε κάποια σχολή, μπορεί να γίνει αίτηση μεταγραφής. Η αίτηση όμως αυτή γίνεται τον Σεπτέμβριο, αν βέβαια κάποιος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μεταγραφή του σε άλλη πόλη.

Ο Αντώνης Φλωρόπουλος είναι διευθυντής των φροντιστηρίων Ομόκεντρο