Η τηλεϊατρική με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών έχει στόχο να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές. Στηρίζεται στη μετάδοση ιατρικών δεδομένων αλλά και στην επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή μέσω μετάδοσης ήχου και εικόνας. Για παράδειγμα τα δεδομένα ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος μπορούν να αξιολογηθούν από ειδικό ιατρό που να θέσει με ασφάλεια την ακριβή διάγνωση. Το ίδιο ισχύει και για τις απεικονιστικές εξετάσεις οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να αξιολογηθούν και ερμηνευτούν από πλέον ειδικούς.

Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας ιατρού και ασθενούς ώστε η εφαρμογή της τηλεϊατρικής να μην παραμένει απρόσωπη αλλά να διατηρεί την απαραίτητη έννοια της επικοινωνίας και την ανάπτυξη διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς.

Σε περιπτώσεις χρονίως πασχόντων όπως οι καρδιοπαθείς ή οι πάσχοντες από άλλα συστηματικά νοσήματα όπου οι ασθενείς χρειάζονται τακτική παρακολούθηση και μπορούν να παρουσιάσουν επιδείνωση ή απορρύθμιση της κλινικής τους κατάστασης επίσης η τηλεϊατρική προσφέρει σημαντικό πεδίο δράσης. Με την εφαρμογή είτε προγραμματισμένων συνεδριών είτε με την εφαρμογή έκτακτων συνεδριών με τον θεράποντα ιατρό που γνωρίζει τη συνολική κλινική κατάσταση τους ασθενούς και την εφαρμογή των απαραίτητων τροποποιήσεων στην αγωγή και το σχήμα θεραπείας.

Η πρόοδος της τεχνολογίας προφανώς ευνοεί και απλοποιεί την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης και εξειδίκευσης επιβάλει την πρόσβαση σε πλέον εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μακριά από τριτοβάθμιες υγειονομικές δομές.

Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ηθικά και νομικά ζητήματα όπως τη διατήρηση ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων αλλά και της ιατρικής ευθύνης και την εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και των ασθενών στις νέες εφαρμογές τεχνολογίας και τους νέους τρόπους επικοινωνίας.

Στη χώρα μας με το διάσπαρτο των ελληνικών νησιών αλλά και με τις απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η εφαρμογή τέτοιων υπηρεσιών είναι προφανώς ελκυστική και αποδοτική. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών έχει αναπτύξει δομές και προγράμματα τηλεϊατρικής προσφέροντας πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τις νοσοκομειακές δομές. Στο επιστημονικό πεδίο της νευρολογίας, της ψυχιατρικής κ.ά. λειτουργούν με επιτυχία προγράμματα τηλεϊατρικής τα οποία διευκολύνουν την παρακολούθηση ασθενών απομακρυσμένων περιοχών της νησιωτικής χώρας. Σίγουρα με την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως τα «smart watch» η τηλεϊατρική θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην άσκηση της ιατρικής επιστήμης.

Ο Γεράσιμος Σιάσος είναι πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, καθηγητής Καρδιολογίας, Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»