Εις θαυμάσιον σημερινόν άρθρον του ο κ. Κανελλόπουλος βροντοφωνεί τα κάτωθι: «Η ισχυρά Ελλάς προϋποθέτει φωτεινήν αντιμετώπισιν των ειδικών και γενικών προβλημάτων της εποχής, προϋποθέτει αφανισμό όλων εκείνων των στοιχείων, τα οποία εξαντλούν την ψυχικήν δυναμικότητα του λαού εις την διεξαγωγήν αγώνων ασχέτων προς τας ανάγκας του, αγώνων οι οποίοι δεν δικαιολογούνται ιστορικώς παρά μόνον εκ του γεγονότος ότι οι παρασύροντες και εξαντλούντες τον λαόν εις τους αγώνας τούτους έχουν ανάγκην να καλύψουν δι' αυτών τη γυμνότητά των, την έλλειψιν ουσιαστικώς εις τα στήθη των ανησυχιών. Είνε από πάσης απόψεως αίσχος να εξαντλώμεν τη δυναμικότητά μας επί έτη εις κινήματα, κομματικάς εκκαθαρίσεις, εκθρονισμούς και παλινορθώσεις, εις αναστατώσεις, αι οποίαι, από πολλών ήδη ετών, ουδεμία απολύτως είχον βάσιν ιδεολογικήν και προγραμματικήν, ουδεμίαν είχον σχέσιν προς τον άλφα ή βήτα τρόπον αντιμετωπίσεως των μεγάλων εθνικών, κοινωνικών και οικονομικών μας προβλημάτων. Και είνε αίσχος να σκέπτεται κανείς ότι όλα αυτά συμβαίνουν καθ' ην στιγμήν, εις τας παραμονάς ευρισκόμενοι μεγάλων διεθνών περιπλοκών, έχομεν τα σύνορά μας εκτεθειμένα εις μυρίους κινδύνους, καθ' ην στιγμήν εις την καμπήν ευρισκομένοι δύο μεγάλων εποχών, εξ ων η μία παρήλθε και η άλλη είνε άγνωστος, έχομεν ασυντάκτους τας ηθικάς, κοινωνικάς και οικονομικάς μας δυνάμεις!» Προσυπογράφομεν.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από