Αι ευτυχείς χώραι του κόσμου δεν έχουν πλέον την ανάγκην να ανοίγουν νέους δρόμους διά να πυκνώνουν το συγκοινωνιακόν δίκτυόν των. Η φροντίς στρέφεται περί την καλλιτέρευσιν των ήδη εν αφθονία υπαρχόντων συγκοινωνιακών μέσων. Ούτω πρόκειται προσεχώς ο πρίγκηψ της Ουαλίας να εγκαινιάση μίαν νέαν γέφυραν επί του Ταμέσεως, προωρισμένην να αντικαταστήση την παλαιοτέραν, ήδη υπάρχουσαν, η οποία απεδείχθη ακατάλληλος να εξυπηρετήση τας σημερινάς συγκοινωνιακάς ανάγκας. Η γέφυρα παρεδόθη ήδη εις την δημοσίαν χρήσιν προ της επισήμου τελέσεως των εγκανίων της και είνε η εις το βάθος της παρακειμένης φωτογραφίας φαινομένη, ενώ η έμπροσθεν γέφυρα είνε η αχρηστευθείσα παλαιά. Εις το βάθος διακρίνεται και το Χάμπτον-Κωρτ-Πάλας.

ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ…
ΑΠΟ ΤΑ ΨΑΡΙΑ!

Εις το Τόκυο, την πρωτεύουσαν της Ιαπωνίας, επανηγυρίσθη προ ολίγων ημερών η μεγάλη και πατροπαράδοτος εορτή της συγγνώμης… από τα ψάρια. Με τους θρησκευτικούς του λειτουργούς επί κεφαλής, ο ιαπωνικός λαός εδεήθη εν κατανύξει και παρεκάλεσε τα ψάρια να τον… συγχωρούν που τα τρώγει! Οι Ιάπωνες δεν τρώγουν μόνο ψάρια. Τρώγουν - από μηνών τώρα - και… τους Κινέζους! Φυσικά από τους Κινέζους δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσουν συγγνώμην οι Ιάπωνες. Ζητούν όμως συγγνώμην… από τα ψάρια.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από