Κύριε Διευθυντά,

Μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει.*

Με τιμή Νεόκοπος

* Φανταρική έκφραση