Κύριε Διευθυντά,

Οι πρόσφυγες/μετανάστες τα είχαν κάνει «γκέτο»; Και τώρα δηλαδή καθάρισαν;

Με τιμή Νεόκοπος