Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο νόμος της πολωνικής κυβέρνησης για τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι αντίθετος στους ευρωπαϊκούς νόμους. «Αυτά τα μέτρα παραβιάζουν τις αρχές της μονιμότητας των δικαστών και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης» αναφέρεται στην απόφαση. Ενώ ενάντια στον νόμο αυτό είχε εκφραστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα πάντως με το ευρωσκεπτικιστικό πολωνικό κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, οι συγκεκριμένες αλλαγές είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της επάρκειας των δικαστηρίων αλλά και για την απαλλαγή της πολωνικής Δικαιοσύνης από υπολείμματα της κομμουνιστικής περιόδου.