θεοφιλόπουλος Μάκης

21 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 201931 Αυγούστου 201924 Αυγούστου 201918 Αυγούστου 201910 Αυγούστου 201903 Αυγούστου 201920 Ιουλίου 201913 Ιουλίου 201906 Ιουλίου 201929 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201914 Ιουνίου 201908 Ιουνίου 201901 Ιουνίου 201924 Μαΐου 201918 Μαΐου 201911 Μαΐου 201926 Απριλίου 201921 Απριλίου 201923 Μαρτίου 201915 Μαρτίου 201908 Μαρτίου 201902 Μαρτίου 201923 Φεβρουαρίου 201916 Φεβρουαρίου 201902 Φεβρουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201919 Ιανουαρίου 201911 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201822 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας