Πανταγιάς Γιώργος

06 Σεπτεμβρίου 201921 Αυγούστου 201918 Ιουλίου 201901 Ιουλίου 201920 Ιουνίου 201929 Μαΐου 201922 Απριλίου 201904 Απριλίου 201920 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201912 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201928 Δεκεμβρίου 201814 Δεκεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 201816 Νοεμβρίου 201808 Οκτωβρίου 201807 Αυγούστου 201820 Ιουλίου 201822 Μαΐου 201803 Νοεμβρίου 200011 Ιουλίου 200012 Μαΐου 200027 Νοεμβρίου 199921 Ιουνίου 199916 Μαρτίου 199901 Φεβρουαρίου 199921 Οκτωβρίου 199812 Φεβρουαρίου 1998