Σαμαράς Θανάσης Γ

05 Οκτωβρίου 201216 Ιουνίου 201111 Νοεμβρίου 201025 Μαΐου 201011 Δεκεμβρίου 200920 Οκτωβρίου 200909 Σεπτεμβρίου 200908 Σεπτεμβρίου 200921 Φεβρουαρίου 200924 Ιανουαρίου 200923 Ιανουαρίου 200921 Ιανουαρίου 200919 Σεπτεμβρίου 200803 Μαρτίου 200801 Νοεμβρίου 200731 Οκτωβρίου 200725 Ιουλίου 200714 Ιουνίου 200712 Ιουνίου 200725 Μαΐου 200727 Απριλίου 200710 Μαρτίου 200708 Μαρτίου 200716 Φεβρουαρίου 200712 Φεβρουαρίου 200723 Ιανουαρίου 200705 Ιανουαρίου 200714 Νοεμβρίου 200617 Οκτωβρίου 200610 Οκτωβρίου 200620 Μαρτίου 200602 Δεκεμβρίου 200516 Νοεμβρίου 200501 Νοεμβρίου 200527 Οκτωβρίου 2005