Ρούτση Κατερίνα

15 Μαρτίου 200314 Μαρτίου 200311 Μαρτίου 200305 Μαρτίου 200327 Φεβρουαρίου 200325 Φεβρουαρίου 200324 Φεβρουαρίου 200322 Φεβρουαρίου 200320 Φεβρουαρίου 200318 Φεβρουαρίου 200317 Φεβρουαρίου 200315 Φεβρουαρίου 200314 Φεβρουαρίου 200313 Φεβρουαρίου 200312 Φεβρουαρίου 200311 Φεβρουαρίου 200310 Φεβρουαρίου 200307 Φεβρουαρίου 200304 Φεβρουαρίου 200331 Ιανουαρίου 200330 Ιανουαρίου 200329 Ιανουαρίου 200328 Ιανουαρίου 200321 Ιανουαρίου 200320 Ιανουαρίου 200316 Ιανουαρίου 200315 Ιανουαρίου 200314 Ιανουαρίου 200311 Ιανουαρίου 200309 Ιανουαρίου 2003