Κουβαράς Γιώργος

03 Οκτωβρίου 200127 Σεπτεμβρίου 200104 Σεπτεμβρίου 200111 Ιουλίου 200128 Ιουνίου 200127 Ιουνίου 200119 Ιουνίου 200108 Ιουνίου 200101 Ιουνίου 200131 Μαΐου 200123 Μαΐου 200116 Μαΐου 200126 Απριλίου 200124 Απριλίου 200122 Μαρτίου 200120 Μαρτίου 200116 Μαρτίου 200113 Μαρτίου 200109 Μαρτίου 200108 Μαρτίου 200107 Μαρτίου 200106 Μαρτίου 200101 Μαρτίου 200128 Φεβρουαρίου 200123 Φεβρουαρίου 200121 Φεβρουαρίου 200110 Φεβρουαρίου 200109 Φεβρουαρίου 200108 Φεβρουαρίου 200107 Φεβρουαρίου 200131 Ιανουαρίου 200130 Ιανουαρίου 200125 Ιανουαρίου 2001