Καραογλάν Φράγκω

01 Νοεμβρίου 200321 Οκτωβρίου 200313 Οκτωβρίου 200309 Οκτωβρίου 200308 Οκτωβρίου 200304 Οκτωβρίου 200311 Σεπτεμβρίου 200314 Αυγούστου 200312 Αυγούστου 200311 Αυγούστου 200305 Αυγούστου 200302 Αυγούστου 200326 Ιουλίου 200325 Ιουλίου 200324 Ιουλίου 200319 Ιουλίου 200318 Ιουλίου 200305 Ιουλίου 200302 Ιουλίου 200324 Ιουνίου 200321 Ιουνίου 200319 Ιουνίου 200312 Ιουνίου 200331 Μαΐου 200330 Μαΐου 200329 Μαΐου 200327 Μαΐου 200317 Μαΐου 200315 Μαΐου 200313 Μαΐου 200303 Μαΐου 200325 Απριλίου 200323 Απριλίου 200312 Απριλίου 200329 Μαρτίου 2003