Κανδρή Γεωργία

16 Φεβρουαρίου 202313 Απριλίου 202006 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202023 Μαρτίου 202022 Μαρτίου 202016 Μαρτίου 202009 Μαρτίου 202024 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202010 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202027 Ιανουαρίου 202025 Ιανουαρίου 202020 Ιανουαρίου 202013 Ιανουαρίου 202030 Δεκεμβρίου 201923 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201909 Δεκεμβρίου 201902 Δεκεμβρίου 201925 Νοεμβρίου 2019