Κανδρή Γεωργία

15 Απριλίου 201908 Απριλίου 201918 Μαρτίου 201904 Μαρτίου 201925 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201907 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201824 Δεκεμβρίου 201817 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201815 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201827 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201829 Ιουλίου 201822 Ιουλίου 201815 Ιουλίου 201801 Ιουλίου 201824 Ιουνίου 201817 Ιουνίου 201810 Ιουνίου 2018