Κανδρή Γεωργία

29 Ιουλίου 201822 Ιουλίου 201815 Ιουλίου 201801 Ιουλίου 201824 Ιουνίου 201817 Ιουνίου 201810 Ιουνίου 201803 Ιουνίου 201820 Μαΐου 201806 Μαΐου 201822 Απριλίου 201815 Απριλίου 201802 Απριλίου 201825 Μαρτίου 201819 Μαρτίου 201811 Μαρτίου 201804 Μαρτίου 201825 Φευρουαρίου 201811 Φευρουαρίου 201804 Φευρουαρίου 201828 Ιανουαρίου 201821 Ιανουαρίου 201815 Ιανουαρίου 201807 Ιανουαρίου 201818 Δεκεμβρίου 2017