Αλεξίου Λίνα

16 Σεπτεμβρίου 200202 Σεπτεμβρίου 200226 Αυγούστου 200219 Αυγούστου 200205 Αυγούστου 200215 Ιουλίου 200217 Ιουνίου 200227 Μαΐου 200220 Μαΐου 200213 Μαΐου 200229 Απριλίου 200222 Απριλίου 200215 Απριλίου 200201 Απριλίου 200211 Μαρτίου 200204 Μαρτίου 200225 Φεβρουαρίου 200218 Φεβρουαρίου 200211 Φεβρουαρίου 200204 Φεβρουαρίου 200228 Ιανουαρίου 200221 Ιανουαρίου 200214 Ιανουαρίου 200207 Ιανουαρίου 200231 Δεκεμβρίου 200124 Δεκεμβρίου 200117 Δεκεμβρίου 200110 Δεκεμβρίου 200103 Δεκεμβρίου 200126 Νοεμβρίου 200119 Νοεμβρίου 200112 Νοεμβρίου 200105 Νοεμβρίου 200122 Οκτωβρίου 200115 Οκτωβρίου 200108 Οκτωβρίου 2001