Νέο μοντέλο λειτουργίας των ΔΕΚΟ που εποπτεύει το Υπερταμείο με «συνταγή» ΔΕΗ, δημιουργία νέου Επενδυτικού Ταμείου καθώς και αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου από το ψηφιακό τέλος συναλλαγής φέρνουν οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες, ίσως και εντός της εβδομάδας, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Με τις νέες διατάξεις:

Το Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ) απορροφά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ΤΑΙΠΕΔ και θεσπίζεται νέο, πιο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησής του. Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ βρίσκεται ήδη στον τελευταίο κύκλο της διαδρομής του, καθώς η λειτουργία του λήγει στο τέλος του 2025 και οι επόμενες και τελευταίες πρωτοβουλίες του θα είναι η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank και το placement του 18% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

Υιοθετούνται νέοι κανόνες ευελιξίας στις προσλήψεις και αλλαγές στους κανονισμούς προμηθειών για τις θυγατρικές του Υπερταμείου, οι οποίες θα λειτουργούν σαν «μικρές ΔΕΗ». Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, «θα εισηγηθούμε στη Βουλή να προσλαμβάνονται τα στελέχη της διευθυντικής ομάδας και από τον ιδιωτικό τομέα, με διαδικασίες διαγωνισμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».

Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει ο τρόπος που θα γίνονται οι προσλήψεις ώστε να υπάρχει μεν η εμπλοκή του ΑΣΕΠ, αλλά όχι οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται ενώ παράλληλα θα υπάρξουν αλλαγές και στις διαδικασίες της καθημερινής λειτουργίας.

Ειδικά για την ΕΤΑΔ, θα «τρέξουν» οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακίνητα που είναι πιο ώριμα προς εκμετάλλευση.

Διευρύνεται ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ.

Συστήνεται Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στις «πράσινες επενδύσεις». Το νέο Ταμείο αναμένεται να κινηθεί σε ανάλογο πλαίσιο με τα Sovereign Funds άλλων κρατών. Θα ενταχθεί στο Υπερταμείο, ενώ η αποτίμηση της εύλογης αξίας θα καθοριστεί από διεθνή, ανεξάρτητο και εγνωσμένης αξίας αποτιμητή.

Υστερα από σχεδόν 100 χρόνια το Τέλος Χαρτοσήμου αντικαθίσταται από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο.
  • Αποκλείεται η επιβολή του σε συναλλαγές που υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους.
  • Επιβάλλεται σε συναλλαγές όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου.
  • Θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής.