Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε και φέτος στη δημοσίευση του ESG Απολογισμού της, που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών της, όπως και την πορεία του σχετικού της πλάνου. Έτσι, με πυξίδα τη στρατηγική «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ και ακόμη πιο μακριά» (Together Towards ZERO and Beyond) και με βάση συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, το πλαίσιο ενεργειών της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, μέχρι την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και την έμπρακτη προσφορά στις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.

Με την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί ουσιαστική της προτεραιότητα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υιοθετεί στρατηγική, πρακτικές και πρωτοβουλίες που οδηγούν στον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, στο σύνολο της αλυσίδας αξίας της – από την επεξεργασία των πρώτων υλών και την παραγωγή των προϊόντων της έως τη μεταφορά και διανομή τους στα τελικά σημεία κατανάλωσης.

Έχοντας, επομένως, ως μακροπρόθεσμο στόχο το 2040 και ενδιάμεσο το 2030, το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στις δεσμεύσεις και τους στόχους της εταιρείας σχετικά με τους ακόλουθους πυλώνες:

Το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα, που αφορά στην υιοθέτηση προγραμμάτων, πρακτικών και νέων τεχνολογιών κυρίως στις μονάδες παραγωγής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με στόχο τη σταδιακή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εν λόγω πρωτοβουλιών, αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπει σε θερμική, προς κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στη μονάδα παραγωγής στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκίνησε το 2022. Επίσης, οι πρωτοβουλίες της εταιρείας συνολικά έχουν οδηγήσει στη μείωση κατά 11% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, καθώς και στη μείωση κατά 6,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για τα δύο εργοστάσιά της, κατά την τελευταία πενταετία.

Αντίστοιχα, σημαντικοί πυλώνες του προγράμματός της, προς την ίδια κατεύθυνση, είναι αυτοί που αφορούν στο ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών και συσκευασιών. Συγκεκριμένα, σχετίζονται με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, με στόχο την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας, αλλά και με πρωτοβουλίες για πιο «πράσινες» συσκευασίες των προϊόντων της. Χαρακτηριστικό βήμα της εταιρείας προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι η αφαίρεση του χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

Σχετικά με τη ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού, η εταιρεία στοχεύει σταθερά στην εξοικονόμηση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία, και επομένως μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, κατάφερε, την τελευταία πενταετία, να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 18% στις δύο μονάδες παραγωγής της, σε Ριτσώνα και Σίνδο.

Τέλος, οι ενέργειες και πρωτοβουλίες της ζυθοποιίας για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, επεκτείνονται και στην αλυσίδα εφοδιασμού της, όπου η εταιρεία προχωρά στη συνεχή βελτίωση και υιοθέτηση νέων πρακτικών σε όλα τα σχετικά στάδια, από την παραλαβή των παραγόμενων προϊόντων έως την τελική παράδοσή τους στα διάφορα σημεία κατανάλωσης.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πιστή στον εταιρικό της Σκοπό, να «Ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την επιστροφή αξίας προς τους ανθρώπους της, τους συνεργάτες και προμηθευτές της και την κοινωνία ευρύτερα, προχωρά σταθερά σε πρωτοβουλίες και δράσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα, πως αποτελεί «κάτι περισσότερο από μια ζυθοποιία».

Μάθετε περισσότερα για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, εδώ: https://www.olympicbrewery.gr/media/vuml31v2/esg2023_gr-full-hd.pdf