Στο πρώτο τρίμηνο του 2024 οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η μείωση των περιθωρίων κέρδους στη διεθνή αγορά των πετρελαιοειδών δεν άφησε ανεπηρέαστα τα οικονομικά μεγέθη της Motor Oil. Ωστόσο, ο όμιλος, λόγω της διαχείρισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου καθώς και των τεχνικών δυνατοτήτων των μονάδων διύλισης, παρουσίασε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Motor Oil έκλεισαν στα 354 εκατ. ευρώ με απώλειες 11%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 334 εκατ. ευρώ, λιγότερα κατά 25% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Στους επιμέρους κλάδους η διύλιση είχε κύκλο εργασιών στα 2,280 δισ. ευρώ και ΕBITDA στα 283 εκατ. ευρώ, η εμπορία είχε κύκλο εργασιών στο 1,135 δισ. ευρώ και EBITDA στα 22 εκατ. ευρώ, ο κλάδος ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου είχε κύκλο εργασιών 184 εκατ. ευρώ με τα EBITDA να φτάνουν τα 49 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ήταν μειωμένα κατά 20% και συγκεκριμένα υποχώρησαν στα 191 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν στα 175 εκατ. ευρώ και ήταν χαμηλότερα κατά 37% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο όμιλος παρέμεινε εξαγωγικός και το πρώτο τρίμηνο του έτους με το 64% των πωλήσεών του να πραγματοποιείται σε ξένες αγορές. Το 29% των πωλήσεών του πραγματοποιήθηκε στην εσωτερική αγορά και περίπου 7% στους τομείς των αερομεταφορών και της ναυτιλίας στην Ελλάδα.

Από τις συνολικές πωλήσεις των 2,979 δισ. ευρώ, από το εξωτερικό προέρχονται 1,6 δισ. ευρώ, το εσωτερικό 498,4 εκατ. ευρώ και τη ναυτιλία 156 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη του α’ τριμήνου του 2023 ήταν 1,7 δισ. ευρώ, 561,9 εκατ. ευρώ και 134,9 εκατ. ευρώ.

Από την πώληση προϊόντων, τα έσοδα ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ (από 2,3 δισ. ευρώ το 2023). Από πώληση εμπορευμάτων προήλθαν έσοδα 55 εκατ. ευρώ (από 155,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023) και από πωλήσεις υπηρεσιών 10,97 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ.

Βάσει ιστορικών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου το ποσοστό συμμετοχής των πωληθέντων όγκων των τριμήνων στο σύνολο του έτους κυμαίνεται από 23% έως 28% και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται ιδιαίτερη εποχικότητα στον όγκο πωλήσεων ανά τρίμηνο.

Εντυπωσιακή αύξηση πάνω από 141% στις επενδύσεις ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο όμιλος της Motor Oil.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος οι επενδύσεις για το πρώτο τρίμηνο του έτους εκτοξεύτηκαν στα 181 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023. Η Motor Oil έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου, την κατασκευή της νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, τα έργα επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή του διυλιστηρίου στην Κόρινθο.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2024 τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού 199.409.364 ευρώ (ή ποσού 1,80 ευρώ ανά μετοχή). Εχει ήδη αναγνωρισθεί ως μεικτό προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό 44.313.192 ευρώ (ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή) από τον Οκτώβριο του 2023 και είχε καταβληθεί τον Δεκέμβριο, ενώ το υπόλοιπο ποσό (1,40 ευρώ ανά μετοχή) θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.