Τον επικαιροποιημένο Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ειδών στην Ελλάδας δημοσιοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος με αφορμή την ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 που γιορτάζεται την Τρίτη.

Από τα 11.500 είδη ζώων, φυτών και μυκήτων που αξιολογήθηκαν, το 21,5% απειλείται με εξαφάνιση, συγκριτικά με 28% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον κατάλογο της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

O φυσητήρας (Physeter macrocephalus), η πεταλούδα του Απόλλωνα (Parnassius apollo, εικόνα), o σκίουρος λαγόγυρος (Spermophilus citellus, εικόνα) και η μεσογειακή πίνα (Pinna nobilis), ένα θαλάσσιο μαλάκιο, είναι μερικά από τα είδη των οποίων οι πληθυσμοί συρρικνώνονται.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) δημιούργησε ένα δίκτυο από 140 έλληνες και ξένους επιστήμονες, οι οποίοι συνέταξαν τον κατάλογο με τη συνεργασία της IUCN, της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Σύμφωνα με την αξιολόγησης, σε καθεστώς απειλής βρίσκεται το 18,7% των φυτών, το 22,6% των ζώων και το 34,8% των μυκήτων που αξιολογήθηκαν.

Μεταξύ των ζώων, σε κίνδυνο βρίσκεται το 28,3% των πουλιών, το 31,3% των θηλαστικών, το 13,3% των ερπετών, το 34,6% αμφιβίων και το 21,5% των ασπονδύλων.

Χάρη στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, επισήμανε το υπουργείο, κάποια είδη φαίνεται ότι γλίτωσαν τον άμεσο κίνδυνο και έχουν μετακινηθεί στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και το αρπακτικό πτηνό κιρκινέζι (Falco naumanni).

Τα δεδομένα του Κόκκινου Καταλόγου αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς επιτρέπουν τον σχεδιασμό δράσεων προστασίας και την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Το σύνολο των ειδών του Κόκκινου Καταλόγου Ελλάδας αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της (IUCN), η οποία σταδιακά θα συμπεριλάβει τα ενδημικά είδη της χώρας στον διεθνή Κόκκινο Κατάλογο.

Η 21η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, ώστε να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προσπάθεια για την προστασία πολύτιμων ενδιαιτημάτων.

Το Natura 2000, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου, με τον αριθμό τους να υπερβαίνει τις 27.000.