Στο κρίσιμο ερώτημα αν είναι ή όχι αντίθετες οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου που οδήγησαν στο ΑΕΔ το  ζήτημα της  περικοπής των τριών δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας) για το 11μηνο  11.6.2015 έως 11.5.2016  στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα θα κληθούν να απαντήσουν οι Ανώτατοι Δικαστές.

Υπό την πρόεδρο του ΣτΕ   Ευαγγελία Νίκα , η οποία είναι και η αρχαιότερη πρόεδρος των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας, συζητήθηκε σήμερα το απόγευμα το καυτό αυτό ζήτημα.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης έθεσε ζήτημα παραδεκτού της κρίσιμης υπόθεσης  θέτοντας ευθέως ζήτημα αν πράγματι υπάρχει θέμα αντιθέτων αποφάσεων (μεταξύ των αποφάσεων του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου, καθώς το κάθε ένα από αυτά τα  δύο δικαστήρια επελήφθη επί διαφορετικών νομοθετικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την σύμβουλο επικρατείας,  τον Α.Π. τον απασχόλησε υπόθεση επί μερισμάτων επιδομάτων εορτών και αδείας, αντίθετα το ΣτΕ το απασχόλησε υπόθεση που αφορά σε περικοπές κύριων συντάξεων, ενώ επιπρόσθετα το ΣτΕ το απασχολήθηκε με επικουρικές συντάξεις χορηγούμενες σε συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα κατά την κρίση της ανώτατης δικαστικής λειτουργού «θα πρέπει επομένως να ερευνηθεί εάν το μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να θεωρηθεί φορέας επικουρικής ασφάλισης όμοιος με εκείνους, για τους οποίους έκρινε το ΣτΕ και εάν επομένως τίθεται στις δυο αποφάσεις (σ.σ.: του ΣτΕ και του Α.Π.) το ίδιο ζήτημα ή εάν αντιθέτως, οι διαφορές μεταξύ των φορέων επικουρικής ασφαλίσεως, στους οποίους αφορούσε η κάθε απόφαση, ήταν τέτοιας φύσεως, ώστε να καθίσταται διαφορετικό το κριθέν με αυτές ζήτημα».

Όπως ήταν αναμενόμενο η εισήγηση δέχθηκε «βολές» από την πλευρά των πληρεξούσιων δικηγόρων των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι το ΑΕΔ πρέπει να ξεπεράσει το σκόπελο του παραδεκτού και να εξετάσει στην ουσία του το θέμα της συνταγματικότητας ή όχι των επίμαχων περικοπών, καθώς τα δύο επίμαχα δικαστήρια ερμήνευσαν τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις.

Ο συνήγορος της Τράπεζας, όπως και του ΕΦΚΑ που είχε κάνει παρέμβαση υπέρ της Τράπεζας, υποστήριξαν ότι ο Α.Π. έκρινε τις ίδιες νομοθετικές διατάξεις με αυτές του ΣτΕ και υπάρχει αντίθετη ερμηνεία του ίδιου νομοθετικού πλαισίου και πρέπει το ΑΕΔ να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης. Παράλληλα, χαρακτήρισαν ορθή την απόφαση του Α.Π.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ακολουθήσει την εισήγηση, τότε το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην  εξετάσει στην ουσία την κρινόμενη  υπόθεση, ,αλλά να σταθεί στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις  μεταξύ του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου, για το επίμαχο θέμα.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν ξεπεράσει το ζήτημα του παραδεκτού μπορεί να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης εκδίδοντας απόφαση που θα κρίνει το ζήτημα που έχει ανακύψει .