Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα των παρακολουθήσεων καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κέρδισε στο ΣτE την προσφυγή που είχε κάνει για το νόμο με βάση τον οποίο δεν τον ενημέρωναν για τον λόγο της παρακολούθησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιστρέψει το αίτημα στην ΑΔΑΕ και θα ζητήσει να ενημερωθεί για τους λόγους που τον παρακολουθούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό που έκρινε το ΣτΕ είναι ότι ο νόμος του 2021 (4790/2021) που καταργούσε πλήρως το δικαίωμα γνωστοποίησης στον θιγέντα παραβιάζει το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Συνεπώς, σύμφωνα με νομικές πηγές, η απόφαση «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων θιγόμενων, να επιστρέψουν στην ΑΔΑΕ με νέο αίτημα για τη γνωστοποίηση των λόγων για τους οποίους βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο νόμο του 2022 η αρμοδιότητα γνωστοποίησης για το λόγο της παρακολούθησης επανήλθε για τον θιγέντα, χωρίς όμως και πάλι να δοθεί η αρμοδιότητα στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ.

Αντ’ αυτού δίνεται σε τριμελές όργανο στο οποίο συμμετέχουν, ωστόσο, οι δυο εισαγγελείς της ΕΥΠ που υπέγραψαν την παρακολούθηση. Επιπλέον, το δικαίωμα γνωστοποίησης, με το νόμο του 2022, ενεργοποιείται αφού παρέλθουν τρία έτη από το τέλος της παρακολούθησης.