Αλλάζουν τα ωράρια στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέτας Μακρή, για την επόμενη σχολική χρονιά, προβλέπεται αλλαγή του ωραρίου των μαθητών.

Η απόφαση της Ζέττας Μακρή για την σχολική χρονιά 2024-2025, δημοσιεύθηκε σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι «ο μαθητής δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.»

Τι ορίζει το ΦΕΚ για την ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο Δημοτικό

Αναφέρεται ότι «Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2024-25, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής:

Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Διευκρίνιση

Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης».