Σε μια εποχή που, λόγω του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, το κρατικό πανεπιστήμιο βρίσκεται στο επίκεντρο, τα αποτελέσματα της μεγάλης πανελλαδικής δημοσκόπησης για τα δημόσια πανεπιστήμια και το ΕΚΠΑ, που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων ALCO για λογαριασμό του μεγαλύτερου και του παλαιότερου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματός μας αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 8-13 Φεβρουαρίου 2024 σε δείγμα 1.000 ατόμων επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία του ΕΚΠΑ (η οποία άλλωστε καταγράφεται και στην επίτευξη υψηλότερων θέσεων στις διεθνείς κατατάξεις), αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα το εξαιρετικά ισχυρό θετικό αποτύπωμα που έχει σε όλη την ελληνική κοινωνία το ΕΚΠΑ. Παράλληλα, τονίζει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα κρατικά πανεπιστήμια.

Σχεδόν 8 στους 10 διατυπώνουν θετικές γνώμες (δίνοντας την απάντηση «καλό» και «πολύ καλό» σε ποσοστό 78%) για το κύρος και το επίπεδο σπουδών του ΕΚΠΑ. Χαρακτηριστικά του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματός μας, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ιστορία και η φήμη του (88%), η ποιότητα σπουδών (76%), το κύρος του πτυχίου (74%) και το υψηλό κύρος του διδακτικού προσωπικού (61%).  Επίσης, το ΕΚΠΑ καταγράφεται (σε επίπεδο αυθόρμητης απάντησης) πρώτο σε αναγνωρισιμότητα με ποσοστό 26%. Ακολουθούν το ΕΜΠ και το Αριστοτέλειο που αμφότερα συγκεντρώνουν ποσοστό 18%, το Πάντειο 5%, το Δημοκρίτειο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Ιωαννίνων (με 4% και τα τρία), το Πατρών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (αμφότερα με 3%) και Μακεδονίας και Πειραιά με 2%.

Να σημειωθεί ότι το ΕΚΠΑ υπερτερεί σε αναγνωρισιμότητα με διαφορά σε όλα τα φύλα, και τις ηλικιακές ομάδες – με εξαίρεση εκείνη των 25-44 ετών. Από την άλλη, στις νεότερες ηλικίες (17-24) η αναγνωρισιμότητά του είναι πολύ υψηλή (40%), διπλάσια από το επόμενο ΕΜΠ. Υπερτερεί, επίσης, με εξαίρεση τους αποφοίτους ΙΕΚ και Τεχνικών Σχολών, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης των ερωτώμενων.

Και στην αντίληψη κύρους το ΕΚΠΑ έχει την πρωτοκαθεδρία. Στην ερώτηση: «Ποιο πανεπιστήμιο θεωρείτε ότι έχει το μεγαλύτερο κύρος;», το 32% απαντώντας αυθόρμητα δίνει την πρωτοκαθεδρία στο ΕΚΠΑ σε σχέση με άλλα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να επισημανθεί ότι το ΕΚΠΑ υπερτερεί με διαφορά στην αντίληψη κύρους σε όλα τα φύλα και τις ηλικιακές ομάδες και έχει πολύ υψηλό κύρος στους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κομμάτι της δημοσκόπησης που αφορά τα κρατικά πανεπιστήμια στο σύνολό τους.

Ενα ποσοστό 70% εμπιστεύεται και αξιολογεί θετικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ακολουθούν η πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 58%, η δευτεροβάθμια με 48%. Για τα κολέγια, τέλος, η αξιολόγηση είναι πολύ χαμηλότερη, με μόνο το 35% να έχει θετική γνώμη. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία (79%) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας θα πρέπει να είναι τόσο η ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων σε προσωπικό και υποδομές όσο και η αυξημένη χρηματοδότησή τους.

Τέλος, η έλλειψη χρηματοδότησης, οι υποδομές, η βία και η έλλειψη προσωπικού αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ως μεγαλύτερο πρόβλημα των δημοσίων πανεπιστημίων καταγράφεται η έλλειψη χρηματοδότησης με ποσοστό 30%. Ακολουθούν οι υποδομές (εξοπλισμός, εστίες κ.λπ.) με 28%, η βία και η παραβατικότητα με σχεδόν το ίδιο ποσοστό 27% και έπονται η έλλειψη προσωπικού και το κύρος προσωπικού και πτυχίων.