Με στόχο την επαναφορά στην αγορά χιλιάδων κλειστών ακινήτων και τη συγκράτηση του ράλι στις τιμές των ενοικίων η κυβέρνηση προχωρά σε βελτιώσεις στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον αιγιαλό που κατατέθηκε στη Βουλή και έρχονται λίγο προτού ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα άρθρα 33 και 34 του νομοσχεδίου τροποποιούν το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το οποίο η κυβέρνηση στοχεύει να δώσει κίνητρα για την εισαγωγή στην αγορά περίπου 12.500 ακινήτων.

Συγκεκριμένα, τροποποιείται το ελάχιστο αναγκαίο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας του ακινήτου, παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης για το κόστος ανακαίνισης και αλλάζει η πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος. Σημαντικότερη διάταξη είναι αυτή που αφορά το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας του ακινήτου, καθώς αυτό πέφτει στο 50%, ενώ μέχρι πρότινος απαιτούνταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε ζευγάρια ή οικογένειες με ιδανικά μερίδια επί της εκάστοτε ιδιοκτησίας να μπουν στο πρόγραμμα, ενώ θα βρει εφαρμογή και σε ακίνητα που έχουν κληρονομηθεί κατά το ήμισυ από δύο άτομα (π.χ. τα δύο τέκνα μιας οικογένειας).

Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟ δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος να ζητήσουν την προκαταβολή μέχρι και του 50% της επιδότησης (δηλαδή, έως και 5.000 ευρώ), πριν από την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης ή της μίσθωσης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση φέρεται να προωθείται με στόχο να δοθεί ρευστότητα σε ιδιοκτήτες που πιθανώς δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους για την πραγματοποίηση της ανακαίνισης. Το άρθρο 34 του κατατεθέντος νόμου προβλέπει την ανάκληση της προκαταβολής επιδότησης αν διαπιστωθεί πως δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τέλος, με το σχέδιο νόμου αλλάζει και η πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», καθώς αυτή θα προέρχεται πλέον από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αντί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος, που έχει ανώτατο όριο τα 50 εκατ. ευρώ συνολικά, θα κατανεμηθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025.

Η πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων ιδιοκτητών για ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αναμένεται να ανοίξει μέχρι το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα θα καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης βάσει δικαιολογητικών των δαπανών, τα οποία θα αναρτώνται ηλεκτρονικά, με το ανώτατο όριο της επιδότησης να ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Με τις αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ, οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα διαμορφώνονται ως εξής: (α) η κυριότητα ή η επικαρπία του ακινήτου από τον αιτούντα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50%, (β) το ακίνητο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, (γ) το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 40.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, (δ) το ακίνητο για το οποίο γίνεται η αίτηση πρέπει να μην είναι δηλωμένο ως πρώτη κατοικία και να δηλώνεται ως κενό για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη, και (ε) οι δικαιούχοι να μην έχουν λάβει επιδότηση εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε χρόνια και να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους. Η επιδότηση δίνεται μόνο αν μετά την ανακαίνιση το ακίνητο δοθεί προς ενοικίαση για τουλάχιστον τρία χρόνια.