Παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από το… φρενάρισμα των συρμών του μετρό στους σταθμούς και επαναδιοχέτευσή της στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού, είναι το πρώτο έργο του είδους που δρομολογεί στην Ελλάδα η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

Η διοίκηση της εταιρείας κάνοντας το επόμενο βήμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και την ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη –εντός του Ιανουαρίου– διαγωνισμού για την εκτέλεση ενός έργου που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε δίκτυα ηλεκτρικών σιδηροδρόμων στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η ΣΤΑΣΥ προωθεί το έργο της ανακαίνισης δύο υποσταθμών έλξης της Γραμμής 1 (πρώην ΗΣΑΠ) στο Νέο Φάληρο και το Ηράκλειο, με την προσθήκη σε αυτούς ειδικού συστήματος ανάκτησης της ενέργειας από την ηλεκτροπέδηση των συρμών και επαναδιάθεσής της στο δημόσιο δίκτυο.

Στην πράξη, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου αυτού συστήματος, θα είναι δυνατή η εκμετάλλευση της ενέργειας που παράγεται κατά την επιβράδυνση των συρμών όταν εισέρχονται στους σταθμούς. Η παραγόμενη ενέργεια θα… επιστρέφεται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτιμάται, ότι το συνολικό μέγεθος ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να ανακτηθεί από την ηλεκτροπέδηση είναι της τάξης των 4.500 MWh ετησίως, δηλαδή ποσοστό 12,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στη Γραμμή 1 του μετρό. Πρόκειται για μια κατεξοχήν πράσινη επένδυση, που μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.

Πιλοτική εφαρμογή

Μετά την αρχική πιλοτική εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου στη Γραμμή 1 και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, θα προκριθεί και για τις Γραμμές 2 και 3 του μετρό. Πέρα από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ αναμένει να βελτιωθεί η αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης και να μειωθούν οι βλάβες που οφείλονται στον ξεπερασμένο λόγω παλαιότητας εξοπλισμό.

Αντίστοιχο σύστημα ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας από την επιβράδυνση των συρμών προβλέπεται να εγκατασταθεί και στους υποσταθμούς της υπό κατασκευή Γραμμής 4 του μετρό. Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.174.000€, πλέον ΦΠΑ, με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.