Βαριές «καμπάνες» έπεσαν σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (AEΔΑΔΠ), οι οποίες βρέθηκαν να παραβιάζουν τη νομοθεσία καθώς προχωρούσαν σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις ακόμα και σε περιπτώσεις ρυθμισμένων οφειλών, ενώ επιδείκνυαν προσβλητική συμπεριφορά προς τους οφειλέτες.

doValue Greece

Το υπουργείο Ανάπτυξης ύστερα από έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προχώρησε στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 670.000 ευρώ σε δύο, και συγκεκριμένα στις εταιρείες doValue Greece και Cepal Hellas.

Στην doValue Greece – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 435.000 ευρώ στη συγκεκριμένη καθώς διαπίστωσε συγκεκριμένες παραβάσεις της νομοθεσίας. Ειδικότερα η εταιρεία προχωρούσε σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για ενημέρωση οφειλετών περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση που τηρούνταν, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη από μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση. Το πρόστιμο για την παράβαση αυτή είναι ύψους 385.000 ευρώ. Επίσης, προχωρούσε και σε αθέμιτη πρακτική επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση καταφανώς προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, παράβαση για την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 55.000 ευρώ.

Cepal Hellas

Στην περίπτωση της εταιρείας Cepal Hellas, η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 235.000 ευρώ καθώς εντόπισε ότι η συγκεκριμένη πραγματοποιούσε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις σε οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση της οφειλής, ενώ προχωρούσε και σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης με έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη, παρά το γεγονός ότι η οφειλή είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα.

Επιπλέον είχε προχωρήσει σε αναθέσεις εντολών σε άλλες εταιρείες για ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, οι οποίες όμως είχαν υποβληθεί σε δικαστική ρύθμιση και τηρούνταν απαρέγκλιτα. Με το νέο πλαίσιο για τους servicers επιβάλλονται πλέον πρόστιμα από 500.000 ευρώ, εάν δεν υπάρχει λεπτομερής πληροφόρηση και δεν τηρούνται κανόνες επικοινωνίας, ενώ προβλέπεται ακόμα και η ανάκληση άδειας.