Στις 20 και 22 Δεκεμβρίου με τις συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθεί η αύξηση 3% στις συντάξεις, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίδομα 200, 150 και 100 ευρώ σε όσους έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ (και κύριες συντάξεις μέχρι 1.600 ευρώ). Παράλληλα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η επιταγή ακρίβειας σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτους. Διπλά κερδισμένοι θα είναι 1,055 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν την αύξηση του 3% αλλά και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Ειδικότερα:

1. Εθνική σύνταξη. Οι αυξήσεις υπολογίζονται και στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη που σήμερα είναι 413,76 ευρώ θα αυξηθεί από 1/1/2024 κατά 3% (+12,41 ευρώ) και θα ανέλθει στα 426,17 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως όσοι βγουν στη σύνταξη από 1/1/2024 θα λάβουν εθνική σύνταξη 426,17 ευρώ. Το ίδιο ποσό εθνικής σύνταξης θα λαμβάνουν από 1/1/2024 και όλοι όσοι θα έχουν καταστεί μέχρι τότε συνταξιούχοι. Παράλληλα η αύξηση θα δοθεί στην ανταποδοτική και στην εθνική σύνταξη που λαμβάνουν όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι, καθώς και σε όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για το 2023.

2. Συντάξεις αναπηρίας. Την εθνική σύνταξη των 426 ευρώ θα λάβουν οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Οσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99% θα λαμβάνουν 320 ευρώ (το 75% της εθνικής) από 310 ευρώ σήμερα. Επίσης το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, το οποίο έως 31/12/2023 ανέρχεται σε 827,52 ευρώ, αναπροσαρμόζεται αυτόματα και από 1/1/2024 θα ανέρχεται στο ποσό των 852,34 ευρώ.

3. Συντάξεις χηρείας. Δεν μπορούν να υπολείπονται της εθνικής σύνταξης. Συνεπώς και εδώ το ελάχιστο όριο αυξάνεται στα 426,17 ευρώ από 413,76 ευρώ. Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, τότε τα 426 ευρώ μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της 20ετίας. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 382,8 ευρώ (της μικρής εθνικής που είναι σήμερα στα 371,7 ευρώ).

4. Προσωρινές συντάξεις. Ταυτόχρονα στο ίδιο ύψος με την εθνική σύνταξη θα αναπροσαρμοστούν οι προσωρινές συντάξεις. Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη.

5. Βασική σύνταξη π. ΟΓΑ. Αναπροσαρμόζεται, επίσης, η βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ η οποία σήμερα είναι 387,90 ευρώ. Από 1/1/2024 θα ανέλθει στα 399,5 ευρώ. Τα ποσοστά απομείωσης της βασικής σύνταξης υπολογίζονται από 1/1/2024 επί του αυξημένου ποσού.

6. Σύνταξη και επίδομα ανασφάλιστου υπερηλίκου. Το μηνιαίο ποσό της σύνταξης και του επιδόματος ανασφάλιστου υπερηλίκου αυξάνεται από 387,90 ευρώ στα 399,5 ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής του ποσού της βασικής σύνταξης του π. ΟΓΑ.

7. Συντάξεις ομογενών. Απονέμονται σε όσους έχουν 30 έτη μόνιμης και νόμιμης παραμονής στη χώρα αρχής γενομένης από το 1992.

8. Ανώτατη σύνταξη. Ο νόμος προβλέπει ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό μιας μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης με 20 έτη ασφάλισης. Επομένως το νέο πλαφόν θα ανέβει από τα 4.965 ευρώ στα 5.114 ευρώ.

9. Ανώτατη επικουρική σύνταξη. Το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, το οποίο έχει οριστεί έως τα 6/20 του 12πλάσιου της εθνικής σύνταξης, αυξάνεται από τα 1.489,54 ευρώ στα 1.534 ευρώ.

10. Επιδόματα. Επίσης αναπροσαρμόζονται:

  • Το επίδομα απολύτου αναπηρίας παλαιών ασφαλισμένων
  • Το επίδομα απολύτου αναπηρίας νέων ασφαλισμένων
  • Το επίδομα απολύτου αναπηρίας πρ. ΟΓΑ.

Διπλά ωφελημένοι

Διπλά κερδισμένοι θα είναι 1,055 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν την αύξηση του 3% αλλά και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ (επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης) η οποία θα δοθεί σε συνταξιούχους:

  • με εισόδημα από κύριες συντάξεις έως 700 ευρώ τον μήνα (8.400 τον χρόνο)
  • χωρίς προσωπική διαφορά ή
  • με προσωπική διαφορά μικρότερη των 10 ευρώ.