Νέα ευκαιρία να κλείσουν με ευνοϊκούς όρους και συνοπτικές διαδικασίες τις φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια δίνει στους φορολογουμένους το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οσοι θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους με την Εφορία μακριά από τις δικαστικές αίθουσες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 και εφόσον δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής θα κερδίσουν κούρεμα έως 75% στα πρόστιμα και εξόφληση της οφειλής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Το παράθυρο για το κλείσιμο χιλιάδων φοροϋποθέσεων που λιμνάζουν στα δικαστήρια άνοιξε για άλλη μία φορά το άρθρο 48 του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους με φορολογικές διαφορές που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους.

Νέα διάταξη

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών των τμημάτων της Επιτροπής και των γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι από τον Νοέμβριο του 2020 έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή 5.349 υποθέσεις, στις οποίες έχουν καταλογιστεί φόροι ύψους 901,5 εκατ. ευρώ. Σε εκκρεμότητα βρίσκονται 755 υποθέσεις από την Επιτροπή, οι οποίες θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024 να έχουν εξεταστεί. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά εφετεία ανέρχονται σε 4.789, ενώ οι τελωνειακές σε 600.

Τι προβλέπεται

Οι φορολογούμενοι με φοροϋποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Η αίτηση υποβάλλεται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο eefdd.grκαι λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό φακέλου.
  • Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή, οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.
  • Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από τον φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις.
  • Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.