Την αιφνιδιαστική αλλαγή των μελών στη σύνθεση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), καταδικάζουν ο νυν και τρεις πρώην πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Ειδικότερα,  ο Δημήτρης Βερβεσός είχε συνάντηση με τρεις πρώην προέδρους του ΔΣΑ: τον Φώτη Κουβέλη, τον Δημήτρη Παξινό και τον Αντώνη Ρουπακιώτη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το θέμα της λειτουργίας των Ανεξαρτήτων Αρχών, όπως η ΑΔΑΕ με τους μετέχοντες να αποφαίνονται υπέρ της ανάγκης διασφάλισης της ανεξαρτησίας των Αρχών, ενίσχυσης της λειτουργίας τους και στελέχωσής τους που δεν βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα με την ΑΔΑΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πρόσφατη σπουδή στην αντικατάσταση μελών της ΑΔΑΕ με πρόθεση παρέμβασης στη λειτουργία της μία μόλις ημέρα προτού αποφανθεί για την υπόθεση των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ, είναι καταδικαστέα». Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι οι ίδιοι είναι αντίθετοι «σε αυτού του είδους τις πρακτικές που αμφισβητούν το θεσμικό ρόλο των ανεξαρτήτων αρχών».

Οι πρώην πρόεδροι του ΔΣΑ, Φώτης Κουβέλης, Δημήτρης Παξινός και Αντώνης Ρουπακιώτης, με τον νυν πρόεδρο του Συλλόγου, Δημήτρη Βερβεσό

Το κοινό κείμενο

Αναλυτικότερα, στο κοινό κείμενο που κατέληξαν αναφέρεται:

1.     Οι ανεξάρτητες αρχές, ιδίως οι συνταγματικά κατοχυρωμένες, συνιστούν μείζονα θεσμικά αντίβαρα, με βασική αποστολή τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας σε ευαίσθητους τομείς που άπτονται των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία, τόσο η ενίσχυση των βασικών εγγυήσεων της ενδοδιοικητικής ανεξαρτησίας τους, της οικονομικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας, και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών τους, αλλά και η επαρκής στελέχωση και η εξασφάλιση των πόρων και των υποδομών που χρειάζονται ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους, ώστε να λειτουργούν ως θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας.

2.     Θεμελιώδης δικλείδα ασφαλείας για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους είναι η στελέχωσή τους κατά τρόπο που εγγυάται την απεξάρτηση από  πολιτικά κριτήρια επιλογής και στηρίζεται σε ευρεία κοινωνική συναίνεση. Έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί ο τρόπος ορισμού των μελών των ανεξάρτητων αρχών με τη συμμετοχή και ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων, που θα επιτρέπουν μείζονες συναινέσεις και θα παρέχουν την απαιτούμενη κοινωνική νομιμοποίηση.

3.     Με απόλυτο σεβασμό προς τους δικαστές που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε Ανεξάρτητες Αρχές επισημαίνουμε την πάγια θέση του δικηγορικού κόσμου για την ανάγκη ύπαρξης ικανού χρόνου από την αφυπηρέτηση των δικαστικών λειτουργών ως τη δυνατότητα τοποθέτησής τους σε θέσεις ανεξαρτήτων αρχών, ώστε να αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ πολιτικής εξουσίας και ανεξάρτητων αρχών.

4.     Η πρόσφατη σπουδή στην αντικατάσταση μελών της ΑΔΑΕ με πρόθεση παρέμβασης στη λειτουργία της μία μόλις ημέρα προτού αποφανθεί για την υπόθεση των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ, είναι καταδικαστέα. Οι υπογράφοντες,  με αίσθημα ευθύνης, είναι αντίθετοι σε αυτού του είδους τις πρακτικές που αμφισβητούν το θεσμικό ρόλο των ανεξαρτήτων αρχών και καλούν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση  των ανεξάρτητων αρχών, στο πλαίσιο της δημοκρατικής αποστολής τους.