Την «κίνηση της κυβέρνησης της ΝΔ, που σπεύδει να ικανοποιήσει άλλο ένα προαπαιτούμενο για την εκταμίευση κονδυλίων από το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ με την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα», καταδικάζει σε ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ΕΟ του ΚΚΕ: «Αυτή τη στόχευση εξυπηρετεί το σπάσιμο της αλυσίδας σχεδιασμού – μελέτης – κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων που υλοποιείται μέσω της μεταφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0»

Άλλωστε ήδη με το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» έχει ξεκινήσει η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), από την οποία επωφελούνται οι κατασκευαστικοί όμιλοι με τη χρήση των έργων για τουλάχιστον 20 χρόνια εξασφαλίζοντας τα κέρδη τους είτε άμεσα από τους αγρότες είτε έμμεσα από τα λαϊκά στρώματα μέσω της φορολογίας και της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής.

Πρόκειται για στρατηγική που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Να σημειωθεί ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των τροφίμων, με τον λαό να μην μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις διατροφικές του ανάγκες.

Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος – ευρωβουλευτής ΚΚΕ

Σχετικά με τα εγγειοβελτιωτικά έργα

Ταυτόχρονα, δρομολογούνται αλλαγές της νομοθεσίας που διέπει τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), ώστε αυτοί να μετατραπούν σε Ανώνυμες Εταιρείες, που θα έχουν ως αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος, αντιμετωπίζοντας τους βιοπαλαιστές αγρότες ως «πελάτες» που θα χρυσοπληρώνουν το νερό.

Όλα αυτά τη στιγμή που η διεθνής πείρα τεκμηριώνει ότι το βάθεμα της εμπορευματοποίησης – ιδιωτικοποίησης του νερού συνοδεύεται από δραματική πτώση της ποιότητάς του, την επιδείνωση των υποδομών και της απαιτούμενης συντήρησής τους, οι οποίες με βάση την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία στη βάση του «κόστους – οφέλους» θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία του λαού.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα πρέπει να εξασφαλίζουν ποιοτικό, επαρκές και φθηνό νερό και τελικά να συμβάλλουν στην παραγωγή οικονομικών και ποιοτικών τροφίμων για τον λαό.

Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης απαιτεί κοινό αγώνα βιοπαλαιστών αγροτών, εργατοϋπαλλήλων, λαϊκών στρωμάτων ενάντια στα μονοπώλια και το καπιταλιστικό κέρδος, για μια οικονομία και εξουσία που χωρίς αυτά θα υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα.

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος υπέβαλε το εξής ερώτημα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι ο εν λόγω σχεδιασμός που έχουν δρομολογήσει η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση μέσω της προώθησης των ΣΔΙΤ και του Ταμείου Ανάκαμψης οδηγεί σε νέες αυξήσεις του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, μειώνει το εισόδημα των παραγωγών και κάνει απαγορευτική την παραγωγή οικονομικών και ποιοτικών τροφίμων για το λαό;».