Χωρίς να δίνει κάποια εκτίμηση για την επίδραση των πρόσφατων φυσικών καταστροφών στο ΑΕΠ της Ελλάδας, η UBS μειώνει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 3% το 2023 και το 2024, από 4,1% και 3,2% αντίστοιχα τα δύο έτη. Επίσης, θέτει ως κεντρικό ζητούμενο το κατά πόσο είναι διατηρήσιμοι οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, καθώς παραμένουν οι εστίες αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, στην τελευταία ανάλυσή της για την Ελλάδα, η UBS στοιχειοθετεί κάποιους βασικούς κινδύνους που μπορεί να ανακόψουν την έντονη αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας. Πρωτίστως είναι οι επιπτώσεις των πρόσφατων φυσικών καταστροφών, αλλά και η υποαπόδοση των ευρωπαϊκών οικονομιών σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και περιορισμού της πιστωτικής επέκτασης.

Βέβαια, η ελληνική οικονομία έχει δείξει κρίσιμα σημάδια αντοχών, εν μέρει λόγω της απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, των ισχυρών τάσεων στον τουρισμό και της δημοσιονομικής σύνεσης. Έτσι, κατανάλωση και επενδύσεις, θα δώσουν τα στηρίγματα για να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατες προκλήσεις από τις καταστροφές σε ένα νευραλγικό μέρος της ελληνικής παραγωγής, όπως είναι η Θεσσαλία. Αυτό που έχει σημασία είναι πλέον το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η γεωργική παραγωγή, επαναφέροντας τη συμβολή του τομέα στα προηγούμενα επίπεδα.

Καταλύτες οι ελληνικές τράπεζες

Κατά την UBS, ανάμεσα στους καταλύτες που μπορούν να υποστηρίξουν τις αποδόσεις στα ελληνικά assets είναι τα μερίσματα των τραπεζών, αλλά και η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον κλάδο. Άλλωστε, ο κλάδος θα πρέπει να δείξει την μετέπειτα πορεία του, μετά την κορύφωση των επιτοκιακών περιθωρίων τους (NIM), η οποία αναμένεται στην περίοδο μέχρι το τέλος του 2023.

Ο κλάδος θα πρέπει να εστιάσει και στην πιστωτική επέκταση στον τομέα της λιανικής, παράλληλα με τις καλές επιδόσεις στο μέτωπο των επιχειρηματικών δανείων, οι οποίες υποστηρίχθηκαν τόσο από το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και από τις επενδύσεις σε πάγια. Υπό την προοπτική της αύξησης των beta καταθέσεων, ο κλάδος θα πρέπει να αντιμετωπίσει μοιραία και την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των προ προβλέψεων κερδών.

Ορόσημο για την Ελλάδα η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Πάντως, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα, εντούτοις με τις αποδόσεις των ομολόγων των ισχυρών της Ευρώπης να αυξάνονται, τα περιθώρια περαιτέρω αποκλιμάκωσης των ελληνικών spread είναι περιορισμένα. Ήδη οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών, άλλωστε, είναι χαμηλότερες από εκείνες των ιταλικών, γεγονός που δείχνει ότι η επενδυτική βαθμίδα έχει λίγο έως πολύ προεξοφληθεί για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η UBS, εάν η Ελλάδα λάβει την επενδυτική βαθμίδα και από τις S&P και Fitch στις 20 Οκτωβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, αντίστοιχα, θα έχουν θέσει τα ελληνικά ομόλογα στο στόχαστρο θεσμικών κεφαλαίων.

Πηγή: ot.gr