Καινοτόμο περιβαλλοντικό έργο για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρών που διεκδίκησαν έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως θα γίνει στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Δήμο Φυλής.

Το πιλοτικό έργο αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας στη περιοχή «Λίμνη Ευπυρίδων» και συγκεκριμένα στην αντιπλημμυρική υποδομή της λίμνης ανάσχεσης του Πάρκου Πόλης των Άνω Λιοσίων.

Λίγα λόγια για το έργο:

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση του πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου πλημμύρας, βασίζεται στην αξιοποίηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει σε πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές και παράλληλα βοηθά στην διαδικασία έγκαιρης λήψης αποφάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων που συνεπάγονται τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Αντικείμενο του έργου είναι:

  • Η αναλυτική έρευνα της υδρολογικής συμπεριφοράς  της υφιστάμενης αντιπλημμυρικής υποδομής της λίμνης ανάσχεσης κατά τη διάρκεια  βροχοπτώσεων
  • Η εγκατάσταση του απαιτούμενου δικτύου εξοπλισμού μετρήσεων και έγκαιρης προειδοποίησης και τέλος
  • Η εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου Φυλής για την διαχείριση και λειτουργία του συστήματος.