Σε 4,8 εκατομμύρια ανήλθαν οι Έλληνες που έκαναν τουρισμό πραγματοποιώντας 8,3 εκατομμύρια ταξίδια, το 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,9% και 30,2%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2021. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το έτος 2022 ανήλθε σε 79,5 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.328,6 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% και 51,5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών 2022 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το έτος 2022 ανήλθαν σε 4,0 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 6,9 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 13,6% και 32,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2021.

Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών κατά το 2022 ανήλθε σε 68,6 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.096,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,3% και 53,5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2021.

Από τα παραπάνω ταξίδια των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 96,0% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή – διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 4,0% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το έτος 2022 με τα αντίστοιχα του έτους 2021, παρατηρείται αύξηση 13,3% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, 31,7% στον αριθμό των ταξιδιών, 13,9% στις διανυκτερεύσεις και 52,2% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Αναφορικά με τα άτομα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες 25-44 ετών, κατά 14,3%. Στις ηλικίες αυτές η αύξηση των ταξιδιών ανήλθε σε 39,7% των διανυκτερεύσεων σε 21,8% και των δαπανών σε 64,4%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 4-7 διανυκτερεύσεις, κατά 39,5% στα ταξίδια και 39,2% στις διανυκτερεύσεις.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (4,4 εκατομμύρια ταξίδια) και, δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (1,3 εκατομμύρια ταξίδια). Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2021, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, κατά 18,7%.

Το 56,2% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα εν λόγω ταξίδια αντιστοιχούν στο 74,1% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων. Tα ταξίδια σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους και λοιπά μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, αυξήθηκαν κατά 43,1%, και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 33,8%.

Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (43,8% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 61,0%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν αύξηση κατά 33,5% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 25,3%, κατά το έτος 2022 σε σχέση με το 2021.