«Η παιδεία κρίνει το μέλλον της πατρίδας. Εκεί είναι που θα κριθούν όλα για τις επόμενες δεκαετίες», είπε ξεκινώντας την ομιλία του από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων, ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο ίδιος εξήρε το έργο της Νίκης Κεραμέως, είπε και σημείωσε ότι θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, αναλύοντας το περίγραμμα του κυβερνητικού έργου στον τομέα της παιδείας, το οποίο εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή «πιστεύουμε στην άρση του κρατικού μονοπωλίου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και θα επιδιώξουμε την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Αναθεώρηση άρθρο του 16

«Είναι επίσης γνωστό – και κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος – ότι επιθυμούμε την άρση του καθεστώτος εθνικής εξαίρεσης σε ό,τι αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Πιστεύουμε στην άρση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση όπως ισχύει σε κάθε προηγμένη δημοκρατία και για τον λόγο αυτό θα επιδιώξουμε την αλλαγή του άρθρου 16 στην προσεχή συνταγματική αναθεώρηση» τόνισε μεταξύ άλλων.

Επίσης, ο ίδιος είπε πως «μέχρι τότε πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα με τα υφιστάμενα συνταγματικά δεδομένα ώστε να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να χαθεί περισσότερος χρόνος».

«Εφαρμόζουμε τον νέο νόμο πλαίσιο στα πανεπιστήμια με έμφαση στις καινοτομίες. Προωθούμε τη δημιουργία funds εντός των πανεπιστημίων με στόχο τη χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών φοιτητών και καθηγητών».

Ελεύθερη επιλογή σχολείου

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε τη κρίσιμη σημασία που έχει η προσχολική αγωγή και παρέθεσε τις τομές και μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί τόσο σε αυτή, όσο και στην Α’ θμια και Β’ θμία, με ιδιαίτερη μνεία στην αναμόρφωση του πλαισίου της Ειδικής Αγωγής αλλά και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Στα σχολεία εργαζόμαστε για να κάνουμε πράξη την ελεύθερη επιλογή σχολείου με συγκεκριμένους κανόνες και αρχές, διευρύνουμε την εφαρμογή του ολοήμερου σχολείου, επεκτείνουμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, προωθούμε νέο σύστημα προσλήψεων για εκπαιδευτικούς μέσω ΑΣΕΠ».

Η κοινωνία, είπε ο κ. Πιερρακάκης, μας ζητάει να πατήσουμε γκάζι και όχι φρένο και αυτό θα κάνουμε.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός εξήγγειλε:

• τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής – κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,

• τη διεύρυνση εφαρμογής του ολοήμερου σχολείου ως τις 17:30 και την επέκταση εφαρμογής του σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα,

• τη διαμόρφωση προγράμματος για διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων,

• την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των σχολείων της χώρας,

• τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με προσωπικό αυξανόμενα μόνιμο,

• την ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα δώσει έμφαση στη συνένωση των δυνάμεων των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων μέσω ενός νόμου – πλαισίου, που θα δώσει έμφαση στη συνένωση των δυνάμεων των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων,

• την ανάπτυξη προγραμμάτων του ταμείου ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το 1 δις ευρώ,

• τη διερεύνηση της δυνατότητας για σύναψη διακρατικών εκπαιδευτικών συμφωνιών – οι συμφωνίες αυτές που δύνανται να γίνουν με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε άλλες χώρες να εγκατασταθούν και μέσω παραρτημάτων επίσημα στην πατρίδα μας και να απολαμβάνουν στην Ελλάδα ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, με βάση αυστηρότατα κριτήρια τα οποία θα θέσει η ΕΘΑΑΕ

• την ενίσχυση της διά βίου μάθησης μέσω ενός προγράμματος 6μηνης φοίτησης στην πληροφορική που θα μπορούν να παρακολουθούν απόφοιτοι σχολών πέραν της πληροφορικής

• την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, ενώ τέλος την πρόθεση συνεργασίας με την Εκκλησία με σεβασμό στους διακριτούς θεσμικούς ρόλους.