Με το σκεπτικό ότι στο συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων «Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία», του έγκλειστου Ηλία Κασιδιάρη υποκρύπτεται το πολιτικό κόμμα «Εθνικό Κόμμα Έλληνες», με ιδρυτή και πραγματικό αρχηγό τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συνεχίζει να έχει την ίδια ρητορική άσκησης βίας, οι δικαστές του Αρείου Πάγου έθεσαν εκτός εκλογικής διαδικασίας τον κρατούμενο.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό τους, οι ανώτατοι δικαστές, που κλήθηκαν να νομολογήσουν δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, αναφέρονται στην πορεία της Χρυσής Αυγής, στη δράση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και των άλλων 28 υποψηφίων βουλευτών τού επίμαχου συνδυασμού, οι οποίοι είχαν άμεση σχέση με την Χρυσή Αυγή.

Οι αρεοπαγίτες υπογραμμίζουν ότι το κόμμα ‘Ελλληνες αποτελεί τη συνέχεια της Χρυσής Αυγής και, παραπέμποντας στην προηγούμενη απόφασή τους, αναφέρουν πως έγινε δεκτό ότι «ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έπαυσε να είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος ‘Εθνικό Κόμμα Έλληνες’, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια της Χρυσής Αυγής, ουδέποτε αποδοκίμασε ή απεμπόλισε, έστω και κατ’ ελάχιστον, την προηγούμενη – ως ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής – ρητορική μίσους, τη βίαιη και ρατσιστική δράση του, στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού τού ως άνω κόμματος, αντιποιούμενου τους θεσμικούς μηχανισμούς του ελληνικού κράτους, την επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που αναγνωρίζονται από τη δημοκρατία.

»Ότι, επανειλημμένα και κατά τρόπο πανηγυρικό, ο Ηλίας Κασιδιάρης, υπό την ως άνω ιδιότητά του, υπό το πρόσχημα της νομιμοφάνειας και το μανδύα νέου νόμιμου πολιτικού κόμματος, συνέχιζε και συνεχίζει την πολιτική, ρητορική και δράση της Χρυσής Αυγής, την οποία ενστερνίζεται και υποστηρίζει ενθέρμως, την ενέταξε δε στο πρόγραμμα δράσης τού ως άνω κόμματος, διεγείροντας και παροτρύνοντας το λαϊκό αίσθημα σε αντιδημοκρατικές ενέργειες».

Ο συνδυασμός μανδύας του κόμματος «Έλληνες»

Σε άλλο σημείο, οι αρεοπαγίτες αναφέρουν: «Συνακόλουθα, ο ελεγχόμενος εκλογικός σχηματισμός, αποτελεί τον μανδύα, υπό τον οποίο υποκρύπτεται το πολιτικό κόμμα ‘Εθνικό Κόμμα ‘Ελληνες’, με ιδρυτή και πραγματικό αρχηγό τον Ηλία Κασιδιάρη, η συμμετοχή του οποίου (κόμματος) στις εθνικές εκλογές της 21ης-5-2023 αποκλείστηκε, δυνάμει της ως άνω αποφάσεως 8/2023 του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, για τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτήν και παρατίθενται ανωτέρω.

»Δι’ αυτής της μεθοδεύσεως, δολίως και κατά κατάχρηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγεσθαι, δια του προβλεπόμενου στη διάταξη της παρ. 1 εδαφ. α’ του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 συνασπισμού ανεξάρτητων υποψηφίων, επιχειρείται η συμμετοχή στις εθνικές εκλογές της 25ης-6-2023 του αποκλεισθέντος κομματικού σχηματισμού, δηλαδή του πολιτικού κόμματος ‘Εθνικό Κόμμα Έλληνες’, με σκοπό να καταστρατηγηθούν οι περιορισμοί εκλογιμότητας και να παρακαμφθεί ο έλεγχος της συνδρομής των δι’ αυτών τεθεισών προϋποθέσεων συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές».

Ξεχωριστή σκέψη κάνουν οι ανώτατοι δικαστές για τους 28 υποψήφιους βουλευτές τού συνδυασμού των ανεξάρτητων υποψηφίων «Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία», καθώς η απόφαση του Αρείου Πάγου, αναφέρει:

«Οι φερόμενοι ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι συνασπισμού, που δήλωσε υποψηφίους σε μεγάλο αριθμό εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεκριμένα σε εικοσιοκτώ (28) εκλογικές περιφέρειες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν αναδειχθεί ως σημαίνοντα, ‘αξιόλογα’, στελέχη του κόμματος ‘Έλληνες για την Πατρίδα’, το οποίο, στη συνέχεια, μετονομάστηκε σε ‘Εθνικό Κόμμα Έλληνες’, με ιδρυτή και αρχηγό μέχρι σήμερα τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος, μάλιστα, μετέχει του ως άνω συνδυασμού ως ‘ανεξάρτητος’ υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθήνας, αρκετοί δε εξ αυτών ήσαν, στον αμέσως προηγούμενο της ιδρύσεως του εν λόγω κόμματος χρόνο (21-5-2020), στελέχη της Χρυσής Αυγής και μετείχαν ως υποψήφιοι βουλευτές στις εθνικές εκλογές του 2015 και 2019, στις ευρωεκλογές του 2019, καθώς και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ως επικεφαλής και υποψήφιοι στα αντίστοιχα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής.

»Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τις επανειλημμένες αναρτήσεις και δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο και συνεντεύξεις αναρτημένες στο διαδίκτυο του Ηλία Κασιδιάρη και των ως άνω υποψηφίων, που επαναλαμβάνονται μέχρι και σήμερα και διακινούνται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των επίσημων μέσων κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος ‘Εθνικό Κόμμα Έλληνες’».

Μη ανακήρυξη του συνδυασμού

Τέλος, ο Άρειος Πάγος σημειώνει: «Με δεδομένο ότι αληθώς υποψήφιο τυγχάνει και εν προκειμένω το ‘Εθνικό Κόμμα Έλληνες’ και όχι ο ψευδεπίγραφος συνδυασμός συνεργαζόμενων υποψηφίων με την ονομασία ‘Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία’, με πραγματικό αρχηγό τον καταδικασθέντα, Ηλία Κασιδιάρη, το οποίο συνεχίζει να έχει την ίδια ρητορική άσκησης βίας, προωθεί την ίδια πολιτική και δράση, που δεν εξυπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση αυτού και των θεσμών του κράτους δικαίου, όπως δέχθηκε η 8/2023 απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, ο επίμαχος εκλογικός σχηματισμός ‘Συνδυασμός Ανεξάρτητων Υποψηφίων’ με το όνομα ‘Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία’, πρέπει να μην ανακηρυχθεί και, εντεύθεν, να μην συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023».