Προθεσμία έως τις 22 Οκτωβρίου 2023 έχουν 660.000 οικογένειες με παιδιά για να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά είστε στα ΚΕΠ και να λάβουν voucher 40 ευρώ που θα το χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια για να καλύψουν τη δαπάνη συγκεκριμένων οδοντιατρικών εξετάσεων των τέκνων τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 5 Μαΐου ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr και από την Τρίτη 6 Μαΐου και στα ΚΕΠ.

Τα παιδιά

To Dentist Pass, όπως ονομάζεται το voucher που επιδοτεί τις οδοντιατρικές εξετάσεις παιδιών, ανέρχεται σε 40 ευρώ για κάθε παιδί ξεχωριστά και αφορά όλα τα τέκνα που είναι ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί εντός των ημερολογιακών ετών 2011 έως και 2016.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και άρα δικαιούνται όλοι οι γονείς που πληρούν τα παιδιά τα ηλικιακά όρια που έχουν τεθεί αρκεί τα παιδιά τους να διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Η ενίσχυση

Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του Προγράμματος «Dentist Pass». Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.

Η οικονομική ενίσχυση των 40 ευρώ θα περιληφθεί σε ειδική άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα μέσω των νέων έξυπνων κινητών τηλεφώνων και η οποία για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει τα οδοντιατρεία να έχουν συσκευή POS ώστε να γίνει η χρέωση της εν λόγω κάρτας.

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως του ανωτέρω ποσού. Το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους αποκλειστικά για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για τους οποίους έχει εξ αρχής εκδοθεί και προορίζεται. Δεν επιτρέπεται χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό, αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δαπάνες

Η εν λόγω δαπάνη καλύπτει επίσκεψη σε οδοντίατρο για:

* Έλεγχο στοματικής υγιεινής παιδιού

* Φθορίωση δοντιών (προστασία από τερηδόνα)

* Καθαρισμό

* Ενημέρωση & οδηγίες στοματικής υγιεινής

Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα «Dentist Pass»

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα Dentist Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της. Π.χ. Μία κάρτα που εκδίδεται στις 15 Ιουνίου 2023 θα είναι ενεργή έως τις 31/12/2023.

Τα βήματα υποβολής μιας αίτησης «Dentist Pass»

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος προχώρησε βήμα – βήμα στη διαδικασία υποβολής της αίτησης από το πρώτο έως το τελευταίο κλικ και πράγματι μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να ολοκληρωθεί η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης χωρίς να χρειάζεται ο δικαιούχος να υποβάλει κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό έγγραφο.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο δικαιούχος είναι να εισέλθει στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr και να κάνει κλικεκεί που αναγράφει «Dentist Pass». Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσει στο ψηφιακό κουμπί «Είσοδος στην εφαρμογή» και αμέσως μετά να αναγράψει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί και για την εισαγωγή στο Taxisnet για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Αμέσως μετά θα πρέπει να επιβεβαιώσει τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς του , όπως αυτά εμφανίζονται μετά την εισαγωγή των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet)

Στο επόμενο βήμα ο αιτούμενος δικαιούχος θα πρέπει να κάνει τα εξής:

1ον. Εισάγει τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), εφόσον αυτός δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένος. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσοχή στη σωστή εισαγωγή και επιβεβαίωση του αριθμού αυτού.

2ον. Εισάγει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο σκοπεύει να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος. Στο σημείο αυτό καλό είναι να ληφθούν υπ΄ όψιν τα εξής: Είναι απαραίτητο το κινητό που θα δηλωθεί να διαθέτει δυνατότητα NFC για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών και να μπορεί να συνδεθεί στο Google pay (πορτοφόλι Google) ή στο Apple pay. Εάν ο αιτούμενος δεν είναι σίγουρος για τα ζητήματα αυτά, καλό είναι να επιβεβαιώσει κατάλληλα τις δυνατότητες της συσκευής του, πριν υποβάλει οριστικά την αίτησή του. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος δικαιούχος σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή αριθμού εντός της περιόδου ισχύος του Προγράμματος Dentist Pass, καλό είναι να μην υποβάλει αίτηση με τον υπό αντικατάσταση αριθμό, καθώς η διαδικασία αλλαγής του δηλωθέντος και επιβεβαιωμένου κινητού της αιτήσεως Dentist Pass προβλέπεται μόνο σε πολύ έκτακτες συνθήκες και απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες.

3ον. Εισάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στην οποία προτίθεται να λάβει οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Dentist Pass από το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει.

4ον. Επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί.

Επιλέγοντας το πλήκτρο «Προσθήκη Μέλους» καλείται να εισαγάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ κάθε ωφελούμενου παιδιού, του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως εκπρόσωπός του για τους σκοπούς του Προγράμματος Dentist Pass. Μετά την εισαγωγή κάθε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ πρέπει να επιλέγεται το πλήκτρο «Προσθήκη» και να επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, μέχρι να δηλωθεί το σύνολο των ωφελούμενων παιδιών, για τα οποία έχει δικαίωμα να αιτηθεί ο δικαιούχος. Σε περίπτωση εισαγωγής και προσθήκης λανθασμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, μπορεί να γίνει διαγραφή μέσω του κόκκινου πλήκτρου με τον κάδο απορριμμάτων.

Στη συνέχεια συναινεί στην Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων που συμπλήρωσε επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνάκι και αποθηκεύει την αίτησή του πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση».

Μετά την αποθήκευση της αιτήσεως αποστέλλονται αυτόματα:

1ον. Κωδικός επιβεβαίωσης κινητού με SMS στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο, ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στο παράθυρο που ανοίγει, αφού πατηθεί το πλήκτρο «Εισαγωγή Κωδικού Επιβεβαίωσης» και να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή».

2ον. Μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο δηλωθέν email, το οποίο περιέχει σύνδεσμο με τίτλο «Επιβεβαίωση διεύθυνσης», ο οποίος πρέπει να πατηθεί στο πρόγραμμα λήψης μηνυμάτων ηλ. αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος.

Μετά την επιβεβαίωση και της διεύθυνσης ηλ. αλληλογραφίας, θα πρέπει να γίνει εκ νέου είσοδος στην αίτηση και, εφόσον αυτή είναι πλήρης με το σύνολο των ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ των ωφελούμενων παιδιών, των οποίων ο αιτούμενος δικαιούχος ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως εκπρόσωπός τους για τους σκοπούς του Προγράμματος, ακολουθεί η υποβολή της αιτήσεως με την πίεση του πράσινου πλήκτρου «Υποβολή».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πλήκτρο «Υποβολή» δεν είναι διαθέσιμο, εάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και email) ή/και δεν έχει εισαχθεί τουλάχιστον ένας ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ ωφελούμενου παιδιού.

Με την υποβολή της αίτησης βγαίνει μήνυμα ότι είναι «ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ». Αυτό σημαίνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Το στάδιο αυτό είναι σύντομο και δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι η αίτηση έχει εγκριθεί!

Στη συνέχεια και εφόσον εγκριθεί η αίτηση θα σταλεί μήνυμα «ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ)». Αυτό σημαίνει ότι η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η αποστολή της στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο μηνύματα όπως «ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ)» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ» όπου η αίτηση έχει εγκριθεί και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της κάρτας Dentist Pass. Αν απορριφθεί η αίτηση θα βγει μήνυμα «ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ» που θα εξηγεί και το λόγο.

Πηγή ΟΤ