Στο πλαίσιο των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησαν ήδη από το 2014, περιλαμβάνεται πλέον και η απαγόρευση Ρώσοι υπήκοοι ή πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία να κατέχουν θέσεις στα όργανα εταιρειών που διαχειρίζονται ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα τα λιμάνια.

Η απαγόρευση αυτή θεσπίστηκε με το πιο πρόσφατο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, μέσα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/427 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, μία από τις προβλέψεις του συγκεκριμένου κανονισμού είναι πέραν των άλλων να προστεθεί στον κανονισμό 833/2014 και το παρακάτω άρθρο.

«Άρθρο 5ιε

1.   Απαγορεύεται, από τις 27 Μαρτίου 2023 να επιτρέπεται σε Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία να κατέχουν οποιεσδήποτε θέσεις στα διοικητικά όργανα των κυρίων ή διαχειριστών υποδομών ζωτικής σημασίας, ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας και κρίσιμων οντοτήτων.

2.   Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κράτους μέλους, χώρας μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας.»

Πώς αυτή η απόφαση επηρέασε τον ΟΛΘ

Στη διοίκηση του ΟΛΘ συμμετείχε ως εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή επενδύσεων ο Αρτούρ Νταβιντιάν που είναι και ο CEO του ομίλου Dimera, που είναι το βασικό όχημα για την οικονομική δραστηριότητα των συμφερόντων της οικογένειας του Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα.

Ουσιαστικά, ο Νταβιντιάν ήταν εδώ και χρόνια το «δεξί χέρι» του Ιβάν Σαββίδη και ο βασικός «δικός του άνθρωπος» στις επενδύσεις του στην Ελλάδα.

Όμως, ως Ρώσος υπήκοος δεν θα μπορούσε από τις 27 Μαρτίου να είναι μέλος της διοίκησης του ΟΛΘ, εφόσον τα λιμάνια θεωρούνται κατεξοχήν υποδομές ζωτικής σημασίας από την ΕΕ. Επομένως, η αποχώρηση του από τη διοίκηση του ΟΛΘ ήταν μόνοδρομος.

Τη θέση του πήρε, ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ο νομικός Κωνσταντίνος Φωτιάδης, μέλος του ΔΣ του OPEN TV.