Νέα πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ε.Ε. αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Όπως έγραψε προχθές ο ΟΤ, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των 27 κρατών – μελών της Ε.Ε. που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο πρόταση για την επέκταση και ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου της Ευρώπης.

Στόχος είναι η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην Αίγυπτο μέσω Ελλάδας και από τη χώρα μας στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Αλλά και από ΑΠΕ άλλων χωρών της Β. Αφρικής προς τη Νότια Ευρώπη και από εκεί στην καρδιά… της Γηραιάς Ηπείρου.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ισχυρές ηλεκτρικές διασυνδέσεις για τη μεταφορά της πράσινης και φθηνής ενέργειας.

Αποκάλυψη ΟΤ

Ο ΟΤ αποκαλύπτει την ελληνική πρόταση που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με το σχέδιο της πρότασης που έχει στη διάθεση του ο ΟΤ, αυτή επικαλείται στοιχεία επίσημων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων τα οποία αναδεικνύουν την αναγκαιότητα επενδύσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα το BloombergNEF εκτιμά ότι υπάρχουν σχεδόν 600 GW (Γιγαβάτ) ηλιακής και αιολικής ισχύος που περιμένουν σύνδεση με το δίκτυο μόνο σε τέσσερις χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία). Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό το αντίστοιχο μέγεθος είναι 900 GW. Με τον τρόπο αυτό, επισημαίνονται τα εμπόδια διασύνδεσης που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Η ελληνική πρόταση επικαλείται επίσης και στοιχεία των Ευρωπαίων Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSOE) που υπάρχουν στο Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύων του 2022 (TYNDP). Ο ENTSOE αναφέρει τις μεγάλες δυνατότητες των διασυνοριακών διασυνδέσεων στην Ευρώπη να περιορίσουν το ποσοστό της απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να οδηγήσουν σε λιγότερη χρήση αερίου και εκπομπές CO2. Συγκεκριμένα, στη μελέτη του ENTSOE τονίζεται: «Μεταξύ 2025 και 2030, αν προστεθεί ισχύς 64 GW πρόσθετης ισχύος σε περισσότερα από 50 σύνορα εντός της Ευρώπης, θα οδηγούσε σε μία αύξηση κατά 55% της αποδοτικότητας των δικτύων».

Τα τέσσερα σημεία

Τα τέσσερα σημεία της πρότασης της ελληνικής πλευράς είναι:

1.    Διάδρομοι ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά – Νότου.

Στις βόρειες χώρες της Ε.Ε. υπάρχει περισσότερη ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) και στις νότιες άφθονο αιολικό δυναμικό. Οι ισχυρές ηλεκτρικές διασυνδέσεις θα επιτρέψουν την αδιάλειπτη ροή ηλεκτρικής ενέργειας όλες τις εποχές του χρόνου.

2.    Έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δυτ. Βαλκανίων.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι μόλις 1 GW. Απαιτείται αναβάθμιση του δικτύου ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης θα διευκολύνουν την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο, την Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική προς τη Νότια Ευρώπη και από εκεί στην Κεντρική Ευρώπη όπου είναι απαραίτητη.

3.    Ταχύτερη αδειοδότηση.

Απαιτείται η θέσπιση ταχύτερων διαδικασιών αδειοδότησης έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πρότυπα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ΑΠΕ.

4.    Χρηματοδότηση επενδύσεων.

Στην Ευρώπη υπάρχουν διάσπαρτα προγράμματα και πηγές για τη χρηματοδότηση υποδομών. Όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Connecting Europe Facility κλπ

Η ελληνική πλευρά προτείνει να συγκεντρωθούν πόροι από αυτά τα προγράμματα που να εστιάζουν στα δίκτυα, δημιουργώντας ένα νέο «European Grid Facility»

Πηγή ΟΤ