Το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, απειλεί να τινάξει στον αέρα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για επανεκκίνηση των τρένων και μάλιστα από την ερχόμενη Τετάρτη 22 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή που αποδεδειγμένα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό στον σιδηρόδρομο, λείπουν αρκετοί σταθμάρχες που θα στελεχώσουν τους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, η ΡΑΣ πετάει έξω και όσους σταθμάρχες προσελήφθησαν με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι).

Σύμφωνα με τη ΡΑΣ: «Με τα έως σήμερα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, διαβλέπει ισχυρές ενδείξεις ότι ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΟΣΕ) σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα (σταθμάρχες – κλειδούχους) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με σειρά ελέγχων που θα αναφερθούν στη συνέχεια, διερεύνησε τον κύκλο της εκπαίδευσης του Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας  στον οποίο συμμετείχε ο σταθμάρχης που εμπλέκεται στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2022 και διαπίστωσε ότι δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον  Οδηγό Σπουδών.

Ως εκ τούτου η Ολομέλεια της ΡΑΣ αποφάσισε ομοφώνως τη λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων λόγω σοβαρών ενδείξεων παράβασης συγκεκριμένων διατάξεων της  σιδηροδρομικής νομοθεσίας, η μη τήρηση των οποίων ενέχουν άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Με τα έκτακτα προσωρινά μέτρα η Αρχή υποχρεώνει μεταξύ άλλων το Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ Α.Ε να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων το σύνολο των υποψήφιων  σταθμαρχών οι  οποίοι μετείχαν στο διερευνούμενο κύκλο εκπαίδευσης.

Πρόκειται για το προσωπικό το οποίο σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ, είχε προσληφθεί με δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και μόνο δύο εξ αυτών είχαν μόνιμη υπαλληλική σχέση λόγω μετάταξης».

Επί της ουσίας ο ΟΣΕ υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με τις εντολές της ΡΑΣ και να βγάλει εκτός των βαρδιών όσους σταθμάρχες είναι με Δελτίο, οι οποίοι πάντως καλύπτουν θέσεις σταθμαρχών.

Το ερώτημα είναι με ποιους θα αντικατασταθούν οι συγκεκριμένοι σταθμάρχες;

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16 Φεβρουαρίου αποφάσισε ο ΟΣΕ να προχωρήσει στην πρόσληψη 73 σταθμαρχών με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για έξι μήνες.

Η ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια έγινε στις 2 Μαρτίου, λίγα 24ωρα δηλαδή πριν από την τραγωδία στα Τέμπη. Το έγγραφο ανέφερε:

Η απόφαση του ΔΣ του ΟΣΕ προβλέπει:

1) «την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών της ειδικότητας του Σταθμάρχη, σε εξωτερικούς συνεργάτες (73) άτομα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (ήτοι από 01.04.2023 μέχρι και 30.09.2023), οι οποίοι θα απασχοληθούν σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού»,

2) «το κόστος απασχόλησής τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων (783.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 970.920,00 ευρώ».

Το έγγραφο της απόφασης του ΟΣΕ

Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, εφόσον δεν είναι ήδη σταθμάρχες δεν μπορούν να στελεχώσουν στην παρούσα φάση τον Οργανισμό. Θα χρειαστεί να περάσουν από εκπαίδευση, κάτι που σημαίνει ότι από το φθινόπωρο και αν θα μπορέσουν να εκτελέσουν χρέη σταθμάρχη. Όμως, η απόφαση αυτή δείχνει ότι στον σιδηρόδρομο αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη έλλειψη σταθμαρχών κι επιχειρείται να καλυφθεί με εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η πρόσληψη των 73 γίνεται από την 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Αρα είναι πρώην σταθμάρχες που καλούνται να δουλέψουν με μπλοκάκι.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί  για το σύνολο των 73 ατόμων ανέρχεται σε 783.000 και μαζί με το ΦΠΑ φτάνει τα 970.920 ευρώ.

Για τον κάθε εργαζόμενο το μηνιαίο μικτό εισόδημα ανέρχεται σε  μικτό εισόδημα 1.787 ευρώ και στο σύνολο του εξαμήνου οι μικτές αποδοχές φτάνουν τα 10.726 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν τώρα η ΡΑΣ «ξηλώνει» τους σταθμάρχες με μπλοκάκι δεν τινάζεται στον αέρα η λειτουργία του σιδηρόδρομου;

Το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός, Γ. Γεραπετρίτης, ο οποίος εξήγγειλε τη λειτουργία των τρένων σε μερικές ημέρες, όμως θα πρέπει να δει πλέον αν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, και ειδικά σε θέσεις κομβικές όπως αυτή του σταθμάρχη.