Από σήμερα, Τετάρτη, μπορούν οι δανειολήπτες να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την επιδότηση στεγαστικών δανείων και δανείων μικρών επιχειρήσεων, με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία, ευάλωτων πολιτών.

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα [πατήστε εδώ], προκειμένου να τύχουν της σχετικής στήριξης, με πρώτο βήμα την έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευαλώτου δανειολήπτη μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Το πρόγραμμα για τα στεγαστικά δάνεια

Το σχέδιο προβλέπει την επιδότηση ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30.6.2022) για διάστημα 12 μηνών, ενώ τα αναλογούντα ποσά εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Απρίλιο.

Το σύνολο της δαπάνης για την υποστήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών θα καλυφθεί στο πλαίσιο των διακριτών δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με ισόποσες εισφορές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς).

Οι αιτήσεις αφορούν μόνο ευάλωτους δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο και μπορούν να υποβάλλονται μέσω του gov.gr, στην ενότητα «υπηρεσίες-περιουσία και φορολογία-διαχείριση οφειλών».

Η διαδικασία

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα ενώ η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα βεβαιώνει ότι αφορούν ευάλωτα νοικοκυριά.

Στη συνέχεια οι τράπεζες θα αναλάβουν να παρακολουθούν τις πληρωμές, το ύψος της επιδότησης.

Τα κριτήρια

Όσον αφορά τα κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα, δικαιούχοι είναι δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια στην 1η κατοικία.

Το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ, ανά μέλος της οικογένειας, με όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ.

Η μέγιστη αξία της κύριας (πρώτης) κατοικίας να μην είναι υψηλότερη των 180.000 ευρώ, οι συνολικές καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενες κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος της  οικογένειας με όριο συνολικών καταθέσεων το ποσό 21.000 ευρώ.