Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, για να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους.

Σκοπός της απόφασης – πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μέσω του ποινικού δικαίου, είναι να διασφαλίσει ότι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στη μεταφορά τής απόφασης – πλαισίου στο εθνικό της δίκαιο.

Εκκρεμότητες από το 2021

Τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, ζητώντας κατάλληλο επίπεδο ποινικοποίησης της ρητορικής μίσους.

Οι απαντήσεις της χώρας μας δεν έκαμψαν επαρκώς τις ανησυχίες της Κομισιόν.

Ως εκ τούτου, αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ