Τοποθετήθηκαν στο Δήμο Ρόδου είκοσι νέα συστήματα κάδων απορριμάτων, που ανοίγουν αυτόματα χάρις στο ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ, ειδικά σχεδιασμένοι για τους πολίτες που έχουν κινητικά προβλήματα.

Οι ειδικοί αισθήτερες κίνησης που έχουν τοποθετηθεί επιτρέπουν το άνοιγμα των κάδων προκειμένου να διευκολύνουν την απόρριψη των απορριμμάτων που ανθρώπους που έχουν κινητικές δυσκολίες.

Μια καινοτόμα ενέργεια του Δήμου Ρόδου, που θα εξυπηρετήσει και τους τουρίστες του νησιού κατά την θερινή περίοδο.

Οι κάδοι έχουν τοποθετηθεί στην πόλη και στις ενότητες από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου.