Σε τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) της ΗΔΙΚΑ, με δύο νέα ΦΕΚ που εξέδωσαν από κοινού τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης την Τρίτη (22/11) και τα οποία θεσπίζουν νέα σημαντικά εργαλεία στην υπηρεσία του πολίτη , όπως την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών εξέτασης και νοσηλείας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  τίθενται σε λειτουργία έως το τέλος του έτους , όπως αναφέρει το iatropedia.

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή του σπιτιού τους όλες τις βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης τους στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

  • Δείτε εδώ το ΦΕΚ 

Ως τα τέλη Δεκεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση και στα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεών τους, χωρίς την ταλαιπωρία της -απαραίτητης μέχρι σήμερα- επίσκεψης σε δομή ή το διαγνωστικό κέντρο ώστε να παραληφθούν τα αποτελέσματα σε έγχαρτη μορφή.

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, που υπογράφουν οι υπουργοί Υγείας, Θάνος Πλεύρης και Μίνα Γκάγκα και ο υπουργός και υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Θεόδωρος Λιβάνιος, η νέα υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αποτελεί τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του ασθενούς.

Ο πολίτης θα μπορεί, μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr και αφού πιστοποιηθεί μέσω του συστήματος taxisnet, να εισέλθη στο Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων, και από εκεί να λαμβάνει βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς).

Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς αφορούν, είτε σε εξέταση που διενεργήθηκε σε εξωτερικά ιατρεία ή σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και σε κάθε άλλη βεβαίωση που σχετίζεται με τη νοσηλεία ή εξέταση ασθενούς από τα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές της χώρας και εκδίδεται από τη Γραμματεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής.

Ο ενδιαφερόμενος, μετά την είσοδό του στο σύστημα, θα επιλέγει από εμφανιζόμενη λίστα στην οθόνη του το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που τον ενδιαφέρει και από εκεί θα εκδίδει την αντίστοιχη βεβαίωση.

Οι βεβαιώσεις θα περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

ημερομηνία εισόδου – εξόδου του ασθενούς από το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική,

ημερομηνία επίσκεψης του ασθενούς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή στα εξωτερικά ιατρεία

κωδικοποιημένη (κατά ICD10) διάγνωση εισόδου και εξόδου του ασθενούς

Οι βεβαιώσεις αυτές θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Επιπλέον, το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο και στη Θυρίδα του Πολίτη, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών

Τμήμα του Συστήματος του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας της ΗΔΙΚΑ αποτελεί και το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων (ΑPI).

Πρόκειται για ένα σύστημα που θα τεθεί σε λειτουργία όταν ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα (ηλεκτρονική διασύνδεση) των νοσοκομείων και των δομών υγείας.

Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων -τόσο εντός των δημόσιων νοσοκομείων όσο και των εν λόγω μονάδων υγείας- με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15/12/2022.

Τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεώνονται να ενημερώσουν το Ψηφιακό Αποθετήριο βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης του ασθενούς με τις βεβαιώσεις νοσηλείας-εξετάσεων εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Με την ολοκλήρωσή του, ο πολίτης θα έχει στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του συγκεντρωμένες, όλες τις πληροφορίες για τη νοσηλεία ή την εξέτασή του από γιατρούς νοσοκομείων.

Οι διαβιβάσεις των δεδομένων θα πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση, ενώ τα αντίγραφα των προαναφερόμενων αρχείων θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.

Ως έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής ορίζεται η ημερομηνία 20/12/2022.